Wartość szczepień przeciw grypie można wyłączyć ze składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-09-2013 r.

Jeżeli pracodawca zakupi pracownikom szczepionki przeciw grypie, to koszt szczepień będzie wyłączony ze składek ZUS, jeżeli zostaną spełnione łącznie pewne warunki. Jednym z warunków jest, aby opłacone przez pracodawcę szczepienia przeciw grypie były zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu.

Podstawą wymiaru składek ZUS pracowników jest przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, otrzymany z tytułu zatrudnienia. Przychodami ze stosunku pracy są wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężna świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

Chodzi w szczególności o wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Sfinansowane przez pracodawcę koszty szczepień przeciw grypie stanowią dla pracowników przychód ze stosunku pracy. Jednak niektóre przychody ze stosunku pracy są zwolnione ze składek ZUS. Zwolnienie ze składek ZUS obejmuje wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, zasiłki i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego oraz ubezpieczenia wypadkowego, a także przychody określone w § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Świadczenia w postaci szczepień przeciw grypie mogą być zwolnione ze składek ZUS na podstawie § 2 ust. 1 pkt 26 tego rozporządzenia. Zwolnieniem ze składek ZUS objęte są korzyści materialne wynikające z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu, a polegające m.in. na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług.

Aby skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, korzyść materialna powinna:

 • wynikać z układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,
 • przybrać formę niepieniężną (formę zakupu po cenach niższych niż detaliczne lub postać usługi).

W związku z tym koszt szczepień nie będzie podlegał oskładkowaniu, jeżeli zostaną spełnione łącznie dwa warunki. Po pierwsze, opłacane przez pracodawcę szczepienia przeciw grypie będą zagwarantowane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania lub przepisach o wynagradzaniu. Po drugie, zatrudnieni pracownicy będą partycypowali choćby w niewielkiej części w kosztach tych szczepień.

Przedstawione wyłączenie z podstawy wymiaru składek ZUS stosuje się również wobec zleceniobiorców, którzy skorzystają ze szczepień przeciw grypie. Natomiast gdy pracownicy otrzymają świadczenie (szczepionkę) na innych zasadach, wówczas przychód, który z tego tytułu uzyskają, nie jest wyłączony z podstawy wymiaru składek ZUS. Pracodawca, który w całości sfinansuje pracownikom szczepienia przeciw grypie, wartość pieniężną takiego świadczenia powinien doliczyć do pozostałych przychodów pracowników ze stosunku pracy podlegających oskładkowaniu i opodatkowaniu. W sytuacji gdy pracownicy częściowo sfinansują szczepienia przeciw grypie, opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy wartością tego świadczenia a odpłatnością ponoszoną przez pracownika.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32812 )
Array ( [docId] => 32812 )

Array ( [docId] => 32812 )