Po złożeniu korekty deklaracji płatnik może odzyskać nadpłacone składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-02-2014 r.

Jeśli kontrola ZUS wykaże, że firma przez pomyłkę naliczała składki na FP i FGŚP za pracowników, którzy tym składkom nie podlegają, pracodawca może złożyć korektę dokumentów i otrzymać zwrot nadpłaty.

W sytuacji gdy płatnik naliczał składki na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 i 60 lat, powinien złożyć korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA składanych za poszczególne miesiące i w tych deklaracjach wykazać odpowiednio niższe składki na te fundusze. Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych na koncie płatnika powstanie nadpłata składek (o ile płatnik nie miał zaległości za wcześniejsze okresy). Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może ona zostać zaliczona na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

Płatnik najszybciej „odzyska” nadpłacone składki, gdy po złożeniu korekty dokumentów pomniejszy kwotę wpłacanych składek o powstałą nadpłatę. Może on również po złożeniu korekty dokumentów wystąpić o zwrot nadpłaty na konto. We wniosku o zwrot powinien wskazać, że nadpłata została spowodowana błędnym opłacaniem składek na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 i 60 lat.

 

Warto przypomnieć, że obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki na FP ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania „trzydziestokrotności”), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie, opłaca się m.in. za pracowników i zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Jeśli pracownik (zleceniobiorca) ukończy 55 lub 60 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP następuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązków składkowych przysługuje już od tego miesiąca. W dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek 55 lub 60 lat.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33723 )
Array ( [docId] => 33723 )