Po złożeniu korekty deklaracji płatnik może odzyskać nadpłacone składki

Kategoria: Składki ZUS
Data: 02-02-2014 r.

Jeśli kontrola ZUS wykaże, że firma przez pomyłkę naliczała składki na FP i FGŚP za pracowników, którzy tym składkom nie podlegają, pracodawca może złożyć korektę dokumentów i otrzymać zwrot nadpłaty.

W sytuacji gdy płatnik naliczał składki na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 i 60 lat, powinien złożyć korektę deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA składanych za poszczególne miesiące i w tych deklaracjach wykazać odpowiednio niższe składki na te fundusze. Po złożeniu korekty dokumentów rozliczeniowych na koncie płatnika powstanie nadpłata składek (o ile płatnik nie miał zaległości za wcześniejsze okresy). Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych może ona zostać zaliczona na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

Płatnik najszybciej „odzyska” nadpłacone składki, gdy po złożeniu korekty dokumentów pomniejszy kwotę wpłacanych składek o powstałą nadpłatę. Może on również po złożeniu korekty dokumentów wystąpić o zwrot nadpłaty na konto. We wniosku o zwrot powinien wskazać, że nadpłata została spowodowana błędnym opłacaniem składek na FP i FGŚP za osoby, które ukończyły 55 i 60 lat.

Warto przypomnieć, że obowiązkowe składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne.

Składki na FP ustalone od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (bez stosowania „trzydziestokrotności”), wynoszących w przeliczeniu na okres miesiąca co najmniej minimalne wynagrodzenie, opłaca się m.in. za pracowników i zleceniobiorców, którzy nie osiągnęli wieku wynoszącego co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn.

Jeśli pracownik (zleceniobiorca) ukończy 55 lub 60 lat w trakcie miesiąca kalendarzowego, zwolnienie z obowiązku opłacania składek na FP i FGŚP następuje dopiero od następnego miesiąca. Jedynie w przypadku osób, których 55. lub 60. urodziny przypadają pierwszego dnia danego miesiąca, zwolnienie z obowiązków składkowych przysługuje już od tego miesiąca. W dniu swoich 55. czy 60. urodzin dana osoba jest osobą, która osiągnęła odpowiednio wiek 55 lub 60 lat.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Polecane artykuły

Zobacz także

Okres zasiłkowy

pobierz

Choroba w okresie wypowiedzenia

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

1531

Polecamy