Składki na Fundusz Pracy płaci się od odpowiednio wysokiego przychodu

Kategoria: Składki ZUS
Data: 21-12-2012 r.

Sytuacja jest prosta, jeśli wypłaty wynagrodzenia dokonywane są w cyklu miesięcznym. Może się jednak zdarzyć – na przykład przy umowie zlecenia – że strony ustalą inną częstotliwość wypłat, a nawet uzgodnią jednorazową wypłatę całego wynagrodzenia. W takim przypadku składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia będą naliczane tylko w miesiącach, w których dokonano wypłaty.

Przychód ubezpieczonego ustalany jest na podstawie obowiązującego w danym roku kalendarzowym wynagrodzenia minimalnego.

Przykład:

Od 10 stycznia 2013 r. w firmie został zatrudnio­ny na 1/2 etatu student studiów zaocznych mający ukończone 26 lat. W okresie od 2 sierpnia 2011 r. do 9 stycznia 2013 r. podlegał on ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu umowy zlecenia. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 1.400 zł. Fakt ten nie rodzi obowiązku naliczania składek na FP, ponieważ – po uwzględnieniu okresu opłacania składek z tytułu umowy zlecenia – osoba ta legity­muje się dłuższym stażem niż rok, mimo że jest to jej pierwsze zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. A to oznacza, że dopiero otrzymywanie wynagro­dzenia odpowiadającego pełnemu wynagrodzeniu minimalnemu za pracę (1.600 zł) powodowałoby obowiązek naliczania składki na Fundusz Pracy.

Przykład

W 2012 r. pracodawca podpisał umowy zlecenia z dwiema osobami, dla których było to jedyne źródło dochodu. W jednej jest zapis, że zleceniobiorca będzie otrzymywał wynagrodzenie (w wysokości 1.550 zł) płatne co drugi miesiąc. Natomiast dru­giemu zleceniobiorcy wynagrodzenie zostanie wypłacone jednorazowo po wykonaniu zlecenia (w grudniu) i wyniesie 3.500 zł. W obu sytuacjach składka na Fundusz Pracy była obowiązkowa. Przy czym w pierwszym przypadku powinna być liczona co dwa miesiące, w drugim zaś powinna zostać naliczona od jednorazowej wypłaty w grudniu 2012 r.

Podstawa prawna

  • Art. 6 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 8 ust. 2 i 11, art. 11 ust. 2 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. nr 115, poz. 1160).

Autor: Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32745 )
Array ( [docId] => 32745 )