Składki za zleceniobiorcę prowadzącego działalność pozarolniczą

Kategoria: Składki ZUS
Data: 07-01-2016 r.

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia wykonywanych przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Chodzi tu o osoby korzystające z możliwości opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru (30% minimalnego wynagrodzenia). To kolejny punkt zmian w zakresie opłacania składek w przypadku wykonywania umów zlecenia.

Przykład:

Od 1 marca zawrzemy umowę zlecenia z osobą, która od 6 miesięcy prowadzi własną działalność gospodarczą i opłaca z tego tytułu składki w obniżonej wysokości. Czy zawarcie umowy zlecenia spowoduje konieczność opłacania składek na ubezpieczenia społeczne czy też wyłącznie opłacana będzie składka na ubezpieczenie zdrowotne?

Ubezpieczony, o którym mowa w pytaniu opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru 555 zł (30% minimalnego wynagrodzenia). Z tego powodu zawarta od 1 marca umowa zlecenia będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do ubezpieczeń społecznych, a wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia będzie stanowiło podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia. Z obu tytułów będzie obowiązkowa składka zdrowotna.

Zgodnie ze znowelizowanymi od 1 stycznia 2016 r. przepisami ustawy systemowej umowa zlecenia zawarta z osobą opłacającą składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia działalności od obniżonej podstawy wymiaru, będzie stanowiła obowiązkowy tytuł do opłacania składek, zarówno na ubezpieczenia społeczne jak i na ubezpieczenie zdrowotne.

 

Zachowana została generalna zasada, zgodnie z którą osoba spełniająca warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów – w tym z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia i z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej – jest objęta obowiązkowo ubezpieczeniami z tego tytułu, który powstał najwcześniej. Może ona jednak dobrowolnie, na swój wniosek być objęta ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi także z pozostałych, wszystkich lub wybranych tytułów lub zmienić tytuł ubezpieczeń.

Znowelizowane przepisy wprowadziły dodatkowe zawężenie możliwości dokonywania wyboru (zamiany) tytułu do ubezpieczeń społecznych, uzależniając ten wybór od wysokości podstawy wymiaru. I tak, od 1 stycznia 2016 r. zleceniobiorca prowadzący jednocześnie działalność pozarolniczą podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu tej działalności, jeżeli z tytułu wykonywania umowy zlecenia podstawa wymiaru składek jest niższa od najniższej podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność pozarolniczą, tj. od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Zleceniobiorca prowadzący jednocześnie działalność pozarolniczą opłacający składki od kwoty zadeklarowanej, nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. 555 zł) podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z obydwu tytułów, chyba że łączna podstawa wymiaru składek na te ubezpieczenia z tego tytułu lub tytułów osiągnie kwotę minimalnego wynagrodzenia (w 2016 r. 1.850 zł.). Wtedy kolejny tytuł lub tytuły nie będą rodziły tego obowiązku. Ubezpieczony może na bieżąco zmieniać tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Monika Kwiatkowska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 38334 )
Array ( [docId] => 38334 )