Składki ZUS od umowy o dzieło z własnym pracownikiem

Kategoria: Składki ZUS
Data: 21-12-2012 r.

Pracodawca jest zobowiązany do potrącenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne od przychodu z tytułu umowy o dzieło zawartej z własnym pracownikiem. Od tej zasady istnieją jednak 2 wyjątki.

Pierwszy wyjątek, to sytuacja, gdy pracodawca zawrze z pracownikiem umowę o dzieło w okresie korzystania przez tego pracownika z urlopu bezpłatnego. Drugi, to zawarcie umowy o dzieło w okresie korzystania przez pracownika z urlopu macierzyńskiego bądź urlopu wychowawczego.

W obydwu przypadkach przychód z umowy o dzieło jest wolny od składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Przykład 1

Jakub P. przebywa na urlopie bezpłatnym. Urlop bezpłatny jest okresem, w którym umowa o pracę trwa nadal, natomiast obowiązki stron - świadczenie pracy i wypłata wynagrodzenia - ulegają zawieszeniu. Tym samym ulega zawieszeniu stosunek pracy, a zatem i obowiązek ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. W okresie od 1 sierpnia do 30 września 2012 r. osoba ta zawarła umowę o dzieło z firmą, która udzieliła jej urlopu bezpłatnego.

Z tytułu wykonywanej w okresie od 1 sierpnia do 30 września 2012 r. umowy o dzieło Jakub P. nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym zamawiający dzieło nie opłaca z tego tytułu składek.

Przykład 2

Iwona C. przebywa na urlopie macierzyńskim i pobiera z tego tytułu zasiłek macierzyński. Z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Od 15 maja do 30 września 2012 r. z pracodawcą, który udzielił jej urlopu macierzyńskiego zawarła umowę o dzieło.

W okresie wykonywania umowy o dzieło osoba ta w dalszym ciągu podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Z tytułu umowy o dzieło natomiast nie podlega ani ubezpieczeniom społecznym ani ubezpieczeniu zdrowotnemu, a tym samym nie powinny być opłacane żadne składki.

 

Przykład 3

Spółka akcyjna zawarła od 1 lipca 2012 r. z własnym pracownikiem, który przebywa na urlopie wychowawczym, umowę o dzieło.

Jako osobę przebywającą na urlopie wychowawczym pracodawca zgłosił ją do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Z uwagi na to, że umowa o dzieło została zawarta w okresie przebywania na urlopie wychowawczym, od wypłaconego na jej podstawie wynagrodzenia, pracodawca nie potrąca składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Autor: Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32744 )
Array ( [docId] => 32744 )