Moment wypłaty wynagrodzenia ważny dla składek ZUS i podatku

Data: 13-12-2012 r.

Wypłacając wynagrodzenie za rok poprzedni w kolejnym roku, stosuje się stawki procentowe składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz stawkę podatku dochodowego obowiązującą w tym roku, w którym dokonuje się wypłaty. Dotyczy to również kosztów uzyskania i kwoty zmniejszającej podatek.

Nie ma znaczenia, za jaki okres dane składniki są należne. Istotne jest jedynie, kiedy zostały wypłacone. W przypadku składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jak również zaliczek na podatek dochodowy, podstawę wymiaru stanowi przychód w rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof). Zgodnie z art. 11 tej ustawy przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń. Oznacza to, że przychód powstaje w chwili złożenia list płac i gotówki w kasie, bądź przekazania należności na rachunek bankowy pracownika, nie zaś moment faktycznego podjęcia tych środków przez pracownika.

Przykład

Termin wypłaty przypada w firmie na 7. dnia następnego miesiąca. Jednak dyrektor zarządzający na prośbę pracowników podjął decyzję, że część wypłaty za grudzień będzie wypłacona 20 grudnia. Mam problem, jak od strony składkowo-podatkowej potraktować osoby, których wynagrodzenia w 2012 r. przekroczyły wysokość kwoty ograniczenia składek i weszły w kolejny próg podatkowy. Czy w styczniu całość pozostałej wypłaty oskładkować i opodatkować tak samo jak pierwszą część (tj. potrącić tylko składkę chorobową i zaliczkę w wysokości 32%), czy też od części wypłaconej w styczniu potrącić całość składek i zaliczkę w wysokości 18%? Jak uwzględnić to wynagrodzenie w PIT-11?

 

Część wynagrodzenia wypłacaną w styczniu 2013 r. należy oskładkować w całości, a zaliczkę na podatek dochodowy obliczyć z zastosowaniem najniższej tj. 18% stawki podatku. Przypomnijmy, że podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne stanowi przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych, a nie wynagrodzenie. Przychód zaś powstaje w tym miesiącu, w którym należności ze stosunku pracy były pozostawione w dyspozycji pracownika. Do celów składkowo-podatkowych nie ma zatem znaczenia, za jaki okres i w ilu częściach wynagrodzenie zostało wypłacone, a jedynie data jego wypłaty.

Podstawa prawna:

  • Art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
  • Art. 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Autor: Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32981 )
Array ( [docId] => 32981 )