Składki ZUS zleceniobiorcy – ważna jest wysokość pensji z umowy o pracę 

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Anna Michalska
Data: 17-03-2014 r.

Jeżeli pracownik – wykonujący jednocześnie umowę zlecenia z tytułu stosunku pracy uzyskuje miesięcznie wynagrodzenie w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, wówczas ubezpieczenia społeczne i wypadkowe ze zlecenia są także obowiązkowe.

Takie stanowisko zajął ZUS w interpretacji indywidualnej z 16 grudnia 2013 r (decyzji nr 491). Podstawą jej wydania był wniosek przedsiębiorcy, który zwrócił się do ZUS o rozwiązanie kwestii podlegania ubezpieczeniom społecznym przez nauczycieli wykonujących umowy zlecenia. Wnioskodawca przedstawił, że zamierza realizować projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem mają być zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w szkołach, do których uczęszczają dzieci w tych szkołach.

Do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych mają zostać zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nauczyciele pracujący w tej szkole. Wszyscy dodatkowo zatrudnieni nauczyciele, mają w swoim podstawowym miejscu pracy (szkoła) wynagrodzenie wyższe niż wynagrodzenie minimalne.

ZUS po rozpatrzeniu sprawy wyjaśnił, że w sytuacji zbiegu w postaci świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę oraz umowy zlecenia z innym podmiotem niż pracodawca, która nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, znajduje zastosowanie art. 9 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1442 ze zm.), zwanej ustawą systemową. Z przepisu wynika, że pracownik który spełnia jednocześnie warunki do objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z tytułu umowy zlecenia, obowiązkowo podlega tym ubezpieczeniom wyłącznie ze stosunku pracy, gdy z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w przeliczeniu na okres miesiąca – w wysokości co najmniej minimalnego. Jeżeli jednak pracownik z umowy o pracę uzyskuje – w przeliczeniu na okres miesiąca – przychody w kwocie niższej od minimalnego wynagrodzenia, to wówczas ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe z tytułu umowy zlecenia są także obowiązkowe. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Dlatego też, jeśli umowa zlecenia nie jest wykonywana na rzecz pracodawcy, z którym zleceniodawca pozostaje w stosunku pracy – to nie ma obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy zlecania pod warunkiem, że z tytułu umowy o pracę taka osoba uzyskuje wynagrodzenie w przeliczeniu na okres miesiąca w kwocie co najmniej minimalnego.

Anna Michalska, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34422 )
Array ( [docId] => 34422 )

Array ( [docId] => 34422 )