Naliczanie składek ZUS od udostępnianych mieszkań służbowych 

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Andrzej Radzisław
Data: 11-03-2014 r.

Jeśli wartość udostępnianych pracownikom świadczeń w postaci mieszkań służbowych jest ustalana na podstawie wewnętrznego zarządzenia prezesa, a stawki są wyższe niż wynikające z obowiązujących przepisów, od kwoty świadczeń nalicza się składki.

Stosownie do § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wartość pieniężną świadczeń w naturze ustala się w wysokości ekwiwalentu pieniężnego określonego w przepisach o wynagradzaniu, a w razie ich braku:

 

1) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi wchodzące w zakres działalności gospodarczej pracodawcy - według cen stosowanych wobec innych odbiorców niż pracownicy,

2) jeżeli przedmiotem świadczeń są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę - według cen ich zakupu,

3) jeżeli przedmiotem świadczenia jest udostępnienie lokalu mieszkalnego:

a) dla lokali spółdzielczych typu lokatorskiego i własnościowego - w wysokości czynszu obowiązującego dla tego lokalu w danej spółdzielni mieszkaniowej,

b) dla lokali komunalnych - w wysokości czynszu wyznaczonego dla tego lokalu przez gminę,

c) dla lokali własnościowych, z wyłączeniem wymienionych w lit. a), oraz domów stanowiących własność prywatną - w wysokości czynszu określonego według zasad i stawek dla mieszkań komunalnych na danym terenie, a w miastach - w danej dzielnicy,

d) dla lokali w hotelach - w wysokości kosztu udokumentowanego rachunkami wystawionymi przez hotel.

Wobec tego, gdy pracodawca udostępnia swoim pracownikom lokal mieszkalny w pierwszej kolejności należy ustalić czy przepisy płacowe obowiązujące u pracodawcy określają wartość pieniężną takiego świadczenia. Dopiero gdy takich przepisów nie ma należy zastosować regulacje zawarte § 3 pkt.3 rozporządzenia. Warto dodać, że płatnik stosując wewnętrzne przepisy tj. zarządzenie prezesa nie narusza obowiązujących przepisów. Wewnętrzne zarządzenie powinno być bowiem potraktowane jako sposób ustalenia ekwiwalentu pieniężnego.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34146 )
Array ( [docId] => 34146 )

Array ( [docId] => 34146 )