Trzydziestokrotność w 2012 r. – instrukcja, jak szybko odzyskać nadpłacone składki ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Jeżeli w 2012 r. opłacaliśmy składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe mimo przekroczenia przez pracownika kwoty granicznej, czyli 105.780 zł (tzw. trzydziestokrotności), musimy: podjąć działania zmierzające do odzyskania powstałej nadpłaty, skorygować złożone dokumenty rozliczeniowe oraz dokonane wpłaty ubezpieczeniowe i podatkowe, a także rozliczyć się z pracownikiem.

Oto krótka instrukcja, jak bezbłędnie poradzić sobie w takiej sytuacji i zaoszczędzić mnóstwo czasu na korespondencję z ZUS.

Krok 1.

Na podstawie informacji otrzymanej od pracownika pracodawca ustala, w którym miesiącu nastąpi przekroczenie rocznej kwoty granicznej oraz – korzystając ze wzoru – oblicza prawidłową podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych za ten miesiąc.

Krok 2.

Pracodawca (płatnik) występuje do ZUS o zwrot nadpłaconych składek.

Krok 3.

Pracodawca składa korektę dokumentów rozliczeniowych (raporty + deklaracje) za cały okres, z którego pochodzi nadpłata. W raporcie ZUS RCA składanym za miesiąc przekroczenia wykazuje składki emerytalno-rentowe należne od podstawy nieprzekraczającej obowiązującej rocznej kwoty granicznej. Natomiast w raportach składanych za następne miesiące wykazuje zerowe podstawy wymiaru oraz zerowe składki na te ubezpieczenia. Do raportów muszą być dołączone korekty deklaracji rozliczeniowych. Korektą należy też objąć składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Krok 4.

W ciągu 30 dni od otrzymania skorygowanych dokumentów rozliczeniowych, złożonych w związku z przekroczeniem rocznej kwoty granicznej, ZUS powinien zwrócić pracodawcy powstałą nadpłatę.

Krok 5.

Niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu nadpłaty składek oraz dokonaniu korekty wpłat składek na ubezpieczenie zdrowotne pracodawca zwraca nadpłatę (część składek w części finansowanej przez pracownika) na konto pracownika, pamiętając o jej opodatkowaniu wraz z innymi dochodami pracownika osiągniętymi w danym miesiącu.

 

Rozliczenia takiego musi dokonać także wówczas, gdy ZUS zaliczył nadpłatę na poczet zadłużenia i tym samym pracodawca nie otrzymał jej zwrotu. W takim przypadku kwotę należną pracownikowi pracodawca finansuje z własnych środków.

Prawdopodobnie w 2013 r. specjaliści ds. płac nie będą już musieli pilnować trzydziestokrotności. Projekt zmian w przepisach emerytalnych, nad którym trwają prace w Sejmie, przewiduje zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Oznacza to, że jeśli projekt wejdzie w życie, od 1 stycznia 2013 r. będziemy mieć mniej pracy w związku z rozliczaniem składek ZUS, zwiększą się jednak obciążenia składkowe z tytułu najwyższych wynagrodzeń.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 115, poz. 1160)

Autor: Bogdan Majkowski - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32720 )
Array ( [docId] => 32720 )

Array ( [docId] => 32720 )