Usługi na rzecz byłego pracodawcy a prawo do niższych składek ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Michał Jarosik
Data: 11-09-2014 r.

Z ulgi w opłacaniu składek nie może skorzystać osoba wykonująca działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywała w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Inaczej pod względem składkowym kształtuje się sytuacja pracownika, który przebywał przed rozpoczęciem działalności na urlopie bezpłatnym. Taki urlop to czas, kiedy pracownik jest zwolniony ze świadczenia pracy, a pracodawca z obowiązku wypłaty pracownikowi wynagrodzenia. W okresie urlopu bezpłatnego stosunek pracy trwa nadal, lecz wykonywanie obowiązków wynikających ze stosunku pracy ulega zawieszeniu na czas udzielonego urlopu bezpłatnego. Również składki na ubezpieczenia nie są opłacane za pracownika w tym okresie.

Pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym nie świadczy pracy, a tym samym nie wykonuje czynności z nią związanych.

W związku z tym osoba, która rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej i będzie świadczyła usługi na rzecz byłego pracodawcy u którego korzystała z urlopu bezpłatnego może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy, o której mowa w art.18a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Przypominamy, iż zgodnie z art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby prowadzącej działalność gospodarczą, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Michał Jarosik, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35694 )
Array ( [docId] => 35694 )