Wysokość składek chorobowych dobrowolnych: wrzesień-listopad 2012 r.

Kategoria: Składki ZUS
Data: 28-08-2012 r.

Od września do listopada 2012 r. podstawa wymiaru składek ZUS na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób, które ubezpieczeniu chorobowemu podlegają dobrowolnie, nie może przekraczać miesięcznie 250% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Zasady te dotyczą w szczególności:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców i artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a także osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu, z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej,
  • osób prowadzących niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty,
  • osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność.

Kwotę ograniczenia ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kwartału kalendarzowego na okres 3 miesięcy na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, ogłaszanego do celów emerytalnych.

Zgodnie z komunikatem GUS z 9 sierpnia 2012 r. przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2012 r. wynosiło 3496,82 zł. Tym samym podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe we wrześniu, październiku i listopadzie 2012 r. nie będzie mogła przekraczać miesięcznie kwoty 8742,05 zł. W okresie od czerwca do sierpnia 2012 r. wskaźnik ten wynosił 9115,23 zł.

Podstawa prawna:

  • art. 20 ust. 3 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 9 sierpnia 2012 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2012 r.

Autor: Marcin Dawidziuk – prawnik

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32712 )
Array ( [docId] => 32712 )