Składki ZUS w czasie choroby pracownika

Kategoria: Składki ZUS
Data: 08-11-2012 r.

Pracodawca, jako płatnik składek, ma obowiązek rozliczać składki ZUS za swoich pracowników i zleceniobiorców nie tylko w okresie, w którym wykonują oni pracę i jest im wypłacane wynagrodzenie, ale także za okres, gdy są niezdolni do pracy z powodu choroby i otrzymują wynagrodzenie chorobowe lub zasiłki. Składki ZUS za pracownika rozlicza się od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy.

Wynagrodzenie chorobowe

Za czas niezdolności pracownika do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, trwającej łącznie:

  • do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu,
  • dłużej niż odpowiednio 33 lub 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy.

Jeżeli niezdolność do pracy jest spowodowana:

  • wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo chorobą przypadającą w czasie ciąży –pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia,
  • poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddaniem się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – pracownik zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy

Za czas niezdolności do pracy, trwający łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, trwający łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy finansowany ze środków FUS (Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku, a za okres pobytu w szpitalu - 70%. Miesięczny zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu od 15. do 33. dnia niezdolności do pracy w roku kalendarzowym w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku.

 

Zasiłek chorobowy wynosi 100% podstawy, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

  • przypada w okresie ciąży,
  • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów,
  • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Podstawa prawna:

  • art. 18 ust. 2, art. 46, 47 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
  • art. 4, 6 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)

Autor: Andrzej Radzisław - specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32716 )
Array ( [docId] => 32716 )