Za poprawne rozliczenie zatrudnionego odpowiada płatnik składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 10-10-2013 r.

Przepisy nie zwalniają płatnika z obowiązku złożenia dokumentów ubezpieczeniowych oraz opłacenia należnych składek, choćby posiadał on oświadczenie ubezpieczonego stwierdzające, że ma on inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Spółka zatrudnia zleceniobiorców. Niektórzy z nich są zgłoszeni tylko do ubezpieczenia zdrowotnego, gdyż w innej firmie pracują w tym samym czasie na całym etacie. Jeden ze zleceniobiorców nie zawiadomił spółki, że jego umowa o pracę uległa rozwiązaniu. Rozliczając tego zatrudnionego, spółka opierała się na złożonym przez niego oświadczeniu, że wykonuje obowiązki w innym zakładzie w pełnym wymiarze czasu pracy. Jednak w takiej sytuacji, płatnik nadal ma obowiązek złożenia dokumentów ubezpieczeniowych oraz opłacenia należnych składek mimo oświadczenia ubezpieczonego stwierdzającego, że ma on inny tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń.

Płatnik w terminie 7 dni od dnia zatrudnienia zleceniobiorcy powinien przekazać do ZUS zgłoszenie do ubezpieczeń. Takie zgłoszenie następuje na druku ZUS ZUA – jeśli dana osoba podlega z umowy zlecenia obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym bądź ubezpieczenia te są dla niej dobrowolne i do nich przystąpiła, lub na druku ZUS ZZA – jeśli zleceniobiorca podlega wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Aby dokonać poprawnego zgłoszenia do ubezpieczeń, płatnik musi więc ustalić, czy zatrudniony ma równocześnie inne tytuły do ubezpieczeń. Zleceniodawca powinien uzyskać od zatrudnianej osoby oświadczenie stwierdzające:

  • czy podlega ona ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów (np. jest w innej firmie zatrudniona na podstawie umowy o pracę oraz czy osiąga z tego tytułu przychód w wysokości równej co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia),

  • czy chce podlegać dobrowolnym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z umowy zlecenia,

  • czy chce podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (dotyczy to tych osób zatrudnionych na umowę zlecenia, które z tego tytułu podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym).

W takim oświadczeniu należy zawrzeć również zobowiązanie ubezpieczonego do:

  • niezwłocznego poinformowania płatnika o każdej zmianie stanu faktycznego (np. zakończeniu wykonywania umowy o pracę, urlopie bezpłatnym lub wychowawczym), a także

  • uregulowania składek finansowanych z jego środków oraz całości odsetek, jakie będzie musiał zapłacić płatnik, jeśli ubezpieczony nie przekaże wymaganych informacji i płatnik będzie musiał uregulować te należności w ZUS.

W przypadku gdy ubezpieczony nie poinformował płatnika (zleceniodawcy) o tym, że nie wykonuje już umowy o pracę i zleceniodawca w dalszym ciągu opłacał za niego tylko składkę zdrowotną, z pominięciem składek na ubezpieczenia społeczne, po wykryciu tych nieprawidłowości zleceniodawca musi sporządzić i przekazać do ZUS korektę dokumentów rozliczeniowych oraz opłacić składki na ubezpieczenia społeczne wraz z odsetkami. W takiej sytuacji ZUS będzie dochodzić składek od płatnika, a nie od ubezpieczonego. Po uregulowaniu tych należności płatnik będzie mógł oczywiście wystąpić do zleceniobiorcy o zwrot składek finansowanych z jego środków.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32820 )
Array ( [docId] => 32820 )