Zaliczka wypłacona na poczet wynagrodzenia rodzi obowiązki wobec ZUS

Kategoria: Składki ZUS
Data: 23-04-2014 r.

Od otrzymanej przez pracownika w okresie jego przebywania na urlopie bezpłatnym zaliczki na poczet przyszłego wynagrodzenia należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne. Zaliczka jest także podstawą do obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Takie stanowisko wyraził ZUS, w interpretacji indywidualnej z 4 lutego 2014 r. (decyzja nr 28.). W uzasadnieniu podał, iż podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy, z wyłączeniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia oraz zasiłków (art. 18 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową).

 

Z podstawy wymiaru składek wyłączone są także przychody wymienione w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zwanego rozporządzeniem składkowym. W powołanym rozporządzeniu zaliczka na poczet przyszłego wynagrodzenia nie została wymieniona jako przychód wyłączony z podstawy wymiaru składek. W konsekwencji stanowi ona podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a składki na ubezpieczenia powinny zostać od tego przychodu uwzględnione w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc, w którym dojdzie do faktycznej jego wypłaty.

Pracodawca jako płatnik składek jest zobowiązany składać za pracownika przebywającego na urlopie bezpłatnym imienny raport ZUS RSA z kodem pracowniczym (01 10 XX), podając okres udzielonego urlopu z kodem świadczenia przerwy 111 (urlop bezpłatny). Raport ten jest składany za każdy miesiąc przebywania pracownika na urlopie bezpłatnym. W sytuacji gdy w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym pracownik otrzymuje zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia, to oprócz raportu ZUS RSA z wykazanym urlopem bezpłatnym pracodawca powinien za niego składać raport ZUS RCA z kodem ubezpieczenia 01 10 XX i od kwoty wypłacanej zaliczki naliczać oraz opłacać składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne.

Andrzej Radzisław, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34729 )
Array ( [docId] => 34729 )