Preferencyjne składki ZUS również dla wspólników spółek cywilnych

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Renata Zawiślak
Data: 12-04-2014 r.

Prawo do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez kolejne 24 miesiące kalendarzowe od podstawy wymiaru składek w wysokości zadeklarowanej kwoty nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia, posiadają zarówno przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie indywidualnej, jak również wspólnicy spółek cywilnych.

W tej kwestii wypowiedział się ZUS, wydając 20 lutego 2014 r. interpretację indywidualną (nr 65/2014). Decyzja została podjęta po rozpatrzeniu wniosku przedsiębiorcy, który prowadząc pozarolniczą działalność gospodarczą i korzystając na mocy art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, zwanej ustawą systemową, z preferencyjnych składek uważa, że wykonując ten sam co dotychczas rodzaj działalności, tylko jako wspólnik spółki cywilnej ma on także prawo do preferencji składkowych.

Zdaniem Zakładu osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą jest zarówno osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu tę działalność, jak i wspólnik spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez niego działalności gospodarczej. Zatem nie zachodzą żadne przeszkody, aby osoba, która najpierw prowadziła samodzielnie pozarolniczą działalność gospodarczą, a następnie stała się wspólnikiem spółki cywilnej, korzystała z preferencji składkowych. Ważne, by nie upłynął jeszcze 24-miesięczny okres uprawniający do opłacania składek ubezpieczeniowych od niższej podstawy, oraz aby nie zachodziły inne przesłanki negatywne, uniemożliwiające skorzystanie z tego prawa.

Renata Zawiślak, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34657 )
Array ( [docId] => 34657 )