Zleceniodawca nie płaci składek od umowy wykonywanej na rzecz innego pracodawcy

Kategoria: Składki ZUS
Data: 13-03-2014 r.

W zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika uważana jest także osoba, która wykonuje pracę na podstawie umowy zlecenia, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy. 

Wykonywanie umowy zlecenia na rzecz własnego pracodawcy ma miejsce gdy dana osoba jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę i dodatkowo z innym podmiotem zawiera np. umowę zlecenia, ale w ramach tej umowy wykonuje pracę na rzecz własnego pracodawcy.

 

W uchwale z 2 września 2009 r. (II UZP 6/09, OSNP 201/3-4/46) Sąd Najwyższy uznał, że płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne w stosunku do osób wykonujących m.in. umowę zlecenia na rzecz pracodawcy, z którym dana osoba pozostaje w stosunku pracy, jest pracodawca, a więc podmiot, na rzecz którego praca w ramach umowy cywilnoprawnej jest faktycznie świadczona, a nie podmiot, z którym została zawarta umowa zlecenia. Z orzeczenia SN wynika, że pracodawca w podstawie wymiaru składek powinien uwzględnić także wynagrodzenie jakie jego pracownik otrzymuje od innych podmiotów na podstawie umowy zlecenia, jeśli ta umowa jest wykonywana na jego rzecz.

Pracodawca, ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu stosunku pracy, powinien więc zsumować wynagrodzenie z umowy cywilnoprawnej z wynagrodzeniem ze stosunku pracy i od łącznej podstawy naliczyć składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Zleceniodawca w takiej sytuacji nie powinien zgłaszać zatrudnionej osoby do żadnych ubezpieczeń i w konsekwencji nie powinien regulować od wypłacanego wynagrodzenia żadnych składek.

Przykład:

Spółka A zawarła ze spółką B umowę, na podstawie której były świadczone na jej rzecz usługi reklamowe. Po kilku miesiącach okazało się jednak, że spółka B zatrudniła na podstawie umowy zlecenia pracownika spółki A, który w efekcie świadczył pracę na rzecz własnego pracodawcy. Spółka B odprowadzała za niego składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Czy w tej sytuacji spółka A powinna skorygować dokumenty składane za tę osobę do ZUS?

Pracodawca jest zobowiązany do rozliczenia i opłacenia składek również od przychodu z umowy cywilnoprawnej wykonywanej na jego rzecz.

W analizowanej sytuacji pracodawca (spółka A) musi złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych  przekazanych do ZUS za poszczególne miesiące. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne powinien uwzględnić przychód z umowy zlecenia, jaki został wypłacony jego pracownikowi w związku z wykonywaniem umowy na jego rzecz. Płatnik składek zobowiązany jest do naliczenia i opłacenia nie tylko składek na ubezpieczenia społeczne, ale również na ubezpieczenie zdrowotne. To, że składki na ubezpieczenie zdrowotne zostały opłacone przez zleceniodawcę (spółkę B), nie zwalnia pracodawcy z tego obowiązku.  

Zleceniodawca powinien natomiast wyrejestrować zleceniobiorcę z ubezpieczenia zdrowotnego z dniem zgłoszenia oraz złożyć korektę dokumentów rozliczeniowych, wykazując zerową podstawę wymiaru i zerowe kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne. Nienależnie opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne powinny zostać zwrócone zleceniobiorcy.

Krzysztof Mizerski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34380 )
Array ( [docId] => 34380 )

Array ( [docId] => 34380 )