Dodatek mieszkaniowy na urlopie wychowawczym jest wyłączony ze składek

Kategoria: Składki ZUS
Data: 27-02-2014 r.

Świadczenia, np. dodatek mieszkaniowy opłacane przez pracodawcę za okres urlopu wychowawczego (a więc okresu nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych z tytułu stosunku pracy. Prawo do tych świadczeń nie przysługuje bowiem za okres świadczenia pracy, tylko z tytułu urlopu wychowawczego, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.

Od wypłacanego za okres przebywania na urlopie wychowawczym dodatku mieszkaniowego nie powinny być opłacane żadne składki. Gdy pracownik korzysta z urlopu wychowawczego, wówczas jego tytułem do ubezpieczeń jest urlop wychowawczy, a nie stosunek pracy. Za takiego zatrudnionego składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe naliczane są od podstawy, którą stanowi kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek. Jednakże podstawa ta nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających urlop wychowawczy oraz niższa niż 75 % minimalnego wynagrodzenia.

 

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne jest naliczana od kwoty specjalnego zasiłku opiekuńczego (aktualnie ta podstawa wynosi 520 zł).

W związku z tym składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne za osoby przebywające na urlopach wychowawczych są wykazywane wyłącznie od wyżej wskazanych podstaw wymiaru.

Natomiast inne świadczenia (np. dodatek mieszkaniowy) opłacane przez pracodawcę za okres urlopu wychowawczego (a więc okresu nieświadczenia pracy) nie stanowią podstawy wymiaru składek ubezpieczeniowych z tytułu stosunku pracy. Prawo do tych świadczeń nie przysługuje bowiem za okres świadczenia pracy, tylko z tytułu urlopu wychowawczego, a więc odrębnego od stosunku pracy tytułu do ubezpieczeń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34037 )
Array ( [docId] => 34037 )

Array ( [docId] => 34037 )