ZUS może podważyć nieodpłatną umowę zlecenia

Kategoria: Składki ZUS
Data: 30-07-2014 r.

Dopuszczalne jest zawarcie ze współmałżonkiem nieodpłatnej umowy zlecenia, ale zapis o braku wynagrodzenia musi wynikać wprost z umowy. Taka umowa może być jednak zakwestionowana przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. Jeżeli ani z umowy, ani z okoliczności nie wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia, za wykonanie zlecenia należy się wynagrodzenie.

Umowa zlecenia, w świetle przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnym, jest tytułem do tych ubezpieczeń. Jeśli zlecenie wykonuje współmałżonek, to podlega on ubezpieczeniom tak jak zleceniobiorca, a nie osoba współpracująca (gdy małżonkowie prowadzą wspólne gospodarstwo domowe).

Jeśli zatem strony chcą zawrzeć nieodpłatna umowę zlecenia, postanowienie w tym zakresie musi znaleźć się w umowie. W przeciwnym razie zleceniobiorcy będzie przysługiwało wynagrodzenie.

Warunkami objęcia obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym osób bliskich osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą są:

 • pozostawanie we wspólnym gospodarstwie,
 • współpraca przy prowadzeniu owej działalności pozarolniczej.

Zdaniem Sądu Najwyższego: Jeżeli kryteria określone dla osób współpracujących spełnia pracownik, to dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jak osoba współpracująca (...) W razie wyraźnego uregulowania zatrudnienia na podstawie pozapracowniczych stosunków zatrudnienia realizowana forma pracy decyduje o systemie ubezpieczenia, nawet wówczas, gdy osoba zatrudniona należy do kręgu podmiotów uprawnionych do legitymowania się statusem współpracującego przy wykonywaniu działalności gospodarczej. (fragment uzasadnienia do wyroku Sądu Najwyższego z 6 stycznia 2009 r., II UK 134/08).

Co do nieodpłatnej umowy zlecenia z małżonkiem, istnieje ryzyko jej zakwestionowania przez ZUS, gdyż taka umowa jest zgodna z kodeksem cywilnym, ale nie rodzi obowiązku ubezpieczeniowego.

Warto zwrócić się do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji w tej sprawie, gdyż można spotkać się z poglądem, według którego współmałżonek wykonujący „darmowe” zlecenie nie jest, w świetle przepisów ubezpieczeniowych, ani pracownikiem, ani zleceniobiorcą (nie ma przychodu, a więc podstawy wymiaru składek). Wówczas może on być traktowany jako osoba współpracująca, za którą przedsiębiorca musi opłacać składki emerytalno-rentowe oraz składkę zdrowotną.

Izabela Nowacka, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35440 )
Array ( [docId] => 35440 )

Array ( [docId] => 35440 )