Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu macierzyńskiego

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Bogdan Majkowski
Data: 29-07-2014 r.

Podpisanie umowy zlecenia przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nie zmienia zakresu i charakteru ubezpieczeń z tytułu urlopu – dana osoba nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Natomiast z tytułu umowy zlecenia zainteresowany może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.

Przystąpienie do ubezpieczeń spowoduje objęcie go obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. W takiej sytuacji nie wystąpi prawo do objęcia ubezpieczeniem chorobowym – ani dobrowolnie, ani obowiązkowo. Podpisanie umowy zlecenia spowoduje również powstanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu tej umowy i to bez względu na to, czy zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, czy też nie skorzysta z takiej możliwości (przykład 1 - skutki niezgłoszenia do ubezpieczeń).

Przykład:

Dnia 1 lipca 2014 r. spółka z o.o. podpisała umowę zlecenia z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim udzielonym w innym zakładzie. W związku z tym, że zleceniobiorca nie wyraził zgody na objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, spółka nie zgłosiła go do żadnych ubezpieczeń i tym samym nie opłaca za niego żadnych składek.
W czasie kontroli ZUS zakwestionuje takie postępowanie i nakaże dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 lipca 2014 r. oraz opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

 

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim nie ma zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Przepis ten mówi o tym, że za pracownika uważa się także m.in. zleceniobiorcę, który umowę taką podpisał z własnym pracodawcą. Zleceniobiorca podlega więc w takiej sytuacji ubezpieczeniom na ogólnych zasadach przedstawionych wcześniej, a nie jako pracownik (przykład 2 - umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i podczas pracy).

Przykład:

Dnia 1 sierpnia 2014 r. pracodawca podpisał umowy zlecenia z dwiema swoimi pracownicami, przy czym pani Ania przebywa na urlopie macierzyńskim, a pani Ewa pracuje.
Jeżeli pani Ania nie wyrazi chęci na objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi, zleceniodawca powinien zgłosić ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą druku ZUS ZZA z wykorzystaniem kodu tytułu ubezpieczenia właściwego dla zleceniobiorców. Natomiast pani Ewa ze zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom pracowniczym, a podstawę składek w jej przypadku stanowić będzie suma wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35431 )
Array ( [docId] => 35431 )