Składki ZUS z umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu macierzyńskiego

Kategoria: Składki ZUS
Autor: Bogdan Majkowski
Data: 29-07-2014 r.

Podpisanie umowy zlecenia przez pracownika korzystającego z urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego nie zmienia zakresu i charakteru ubezpieczeń z tytułu urlopu – dana osoba nadal jest objęta obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym. Natomiast z tytułu umowy zlecenia zainteresowany może przystąpić do tych ubezpieczeń dobrowolnie.

Przystąpienie do ubezpieczeń spowoduje objęcie go obowiązkowym ubezpieczeniem wypadkowym. W takiej sytuacji nie wystąpi prawo do objęcia ubezpieczeniem chorobowym – ani dobrowolnie, ani obowiązkowo. Podpisanie umowy zlecenia spowoduje również powstanie obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu tej umowy i to bez względu na to, czy zleceniobiorca przystąpi do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych, czy też nie skorzysta z takiej możliwości (przykład 1 - skutki niezgłoszenia do ubezpieczeń).

Przykład:

Dnia 1 lipca 2014 r. spółka z o.o. podpisała umowę zlecenia z osobą przebywającą na urlopie macierzyńskim udzielonym w innym zakładzie. W związku z tym, że zleceniobiorca nie wyraził zgody na objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, spółka nie zgłosiła go do żadnych ubezpieczeń i tym samym nie opłaca za niego żadnych składek.
W czasie kontroli ZUS zakwestionuje takie postępowanie i nakaże dokonać zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczenia zdrowotnego z dniem 1 lipca 2014 r. oraz opłacić zaległe składki wraz z odsetkami.

W przypadku zawarcia umowy zlecenia z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie macierzyńskim nie ma zastosowania art. 8 ust. 2a ustawy systemowej. Przepis ten mówi o tym, że za pracownika uważa się także m.in. zleceniobiorcę, który umowę taką podpisał z własnym pracodawcą. Zleceniobiorca podlega więc w takiej sytuacji ubezpieczeniom na ogólnych zasadach przedstawionych wcześniej, a nie jako pracownik (przykład 2 - umowy zlecenia na urlopie macierzyńskim i podczas pracy).

Przykład:

Dnia 1 sierpnia 2014 r. pracodawca podpisał umowy zlecenia z dwiema swoimi pracownicami, przy czym pani Ania przebywa na urlopie macierzyńskim, a pani Ewa pracuje.
Jeżeli pani Ania nie wyrazi chęci na objęcie ubezpieczeniami dobrowolnymi, zleceniodawca powinien zgłosić ją tylko do ubezpieczenia zdrowotnego za pomocą druku ZUS ZZA z wykorzystaniem kodu tytułu ubezpieczenia właściwego dla zleceniobiorców. Natomiast pani Ewa ze zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom pracowniczym, a podstawę składek w jej przypadku stanowić będzie suma wynagrodzeń z umowy o pracę i umowy zlecenia.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 35431 )
Array ( [docId] => 35431 )

Array ( [docId] => 35431 )