Jak korygować ZUS ZLA do 1 lipca 2018 r.

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Jarosława Warszawska
Data: 25-09-2017 r.

Od 1 lipca 2018 r. zaczną obowiązywać zwolnienia lekarskie wystawiane tylko i wyłącznie w wersji elektronicznej. Gdy lekarz wystawi elektroniczne zwolnienie lekarskie, pracownik nie będzie musiał go już osobiście dostarczać pracodawcy. Nie będzie więc już sytuacji, w których ubezpieczony będzie musiał w czasie choroby osobiście je dostarczać, prosić o to swoich bliskich bądź przesyłać pocztą. Nie będzie też przypadków, że pracownik spóźni się z dostarczeniem przedmiotowego zwolnienia lekarskiego. Ubezpieczonego nie będzie już obowiązywał termin 7 dni na dostarczenie zwolnienia.

Jednak obecnie ZUS ZLA dostarczone z opóźnieniem oznacza dla pracodawcy sporo dodatkowej pracy związanej z korygowaniem wynagrodzenia oraz dokumentów do ZUS.

ZUS ZLA dostarczone na 31. dzień miesiąca, po ustaniu zatrudnienia i po terminie wypłat

 

Pytanie: Pracownik był zatrudniony do 31.08.2017 r. W tym dniu otrzymał świadectwo pracy. Wypłata wynagrodzenia nastąpiła przelewem 01.09.2017 r., po czym pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres 31.08. do 05.09.2017 r. Pracownik wykonywał pracę w terenie, dlatego też nie podpisywał list obecności i pracodawca nie miał wiedzy o jego nieobecności w dniu 31.08.2017 r. Wobec tego za sierpień pracownik otrzymał pełne wynagrodzenie za pracę. Jak prawidłowo postąpić w tej sytuacji?

Odpowiedź: Akty prawne nie regulują wprost takich sytuacji. Jednakże sposób postępowania można pośrednio wywnioskować z przepisów określających uprawnienia pracownika do świadczeń chorobowych, a także z przepisów prawa pracy.

W przypadku opisanym w pytaniu sprawa jest o tyle prosta, że choroba pracownika przypada na 31 dzień miesiąca. Pozostałe 30 dni kalendarzowych przypadało poza chorobą, zatem pracodawca nie popełni błędu, jeżeli za sierpień 2017 r. obok normalnego wynagrodzenia za pracę (za 30 dni) wypłaci dodatkowo wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień. Przemawia za tym stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy wyrażone w piśmie GPP-87–4560–64/09/PE/RP, które co prawda dotyczy sytuacji odwrotnej, tj. sposobu ustalania wynagrodzenia za jeden dzień wykonywania pracy, gdy przez pozostałą część miesiąca liczącego 31 dni pracownik chorował, jednak można je zastosować także do przypadku, gdy pracownik przepracował 30 dni, a chorował 1 dzień.

Musimy sporządzić dodatkową listę płac

Będzie to wymagało sporządzenia dodatkowej listy płac za sierpień. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak wynagrodzenie chorobowe będą wypłacone we wrześniu 2017 r., dlatego też w raportach ZUS znajdą się w tym samym zestawie (01092017).

W omawianym przypadku istotne jest, aby dzień nieobecności spowodowanej chorobą, przypadający 31 sierpnia 2017 r. został wykazany w raporcie ZUS RSA. Niewykazanie tej nieobecności może spowodować, że po ustaniu tytułu do ubezpieczenia (tj. po rozwiązaniu stosunku pracy) pracownik straci prawo do zasiłku chorobowego. Zgodnie bowiem z art. 6 ust. 1 ustawy chorobowej zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Po ustaniu tytułu do ubezpieczeń zasiłek przysługuje natomiast tylko jeżeli niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni (art. 7 ustawy chorobowej).

Musimy poprawić świadectwo pracy

Poprawienia będzie też wymagało świadectwo pracy, w którym uprzednio nie wykazano 1 dnia choroby (zarówno w ust. 6 pkt 8 – dotyczącym wynagrodzenia chorobowego wypłaconego w 2017 r., jak pkt 13,  którym wykazujemy okresy nieskładkowe).

I tu znów przepisy prawa nie regulują sytuacji, w której błąd w świadectwie powstał w wyniku spóźnionego dostarczenia przez pracownika dokumentów, mających wpływ na treść tego świadectwa. Posiłkując się jednak przepisami rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy, dotyczącymi innych przypadków konieczności skorygowania wystawionego już świadectwa, należy uznać, że pracodawca powinien wystawić nowe świadectwo (bez adnotacji w rodzaju „korekta” czy „sprostowanie”) i przesłać je pracownikowi za potwierdzeniem odbioru, wraz z informacją o konieczności zniszczenia uprzednio wystawionego dokumentu.

Jarosława Warszawska, Mericon Kadry Płace Doradztwo

Tagi: zus zla

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40720 )
Array ( [docId] => 40720 )