Niektóre oskładkowane premie nie są wliczane do podstawy wymiaru zasiłków

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 11-04-2014 r.

Nie wszystkie składniki wynagrodzenia wypłacane pracownikowi, od których jest naliczana i opłacana składka na ubezpieczenie chorobowe, uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

W podstawie wymiaru zasiłków nie uwzględnia się składników wynagrodzenia, do których pracownik zachowuje prawo w okresie pobierania zasiłku, zgodnie z postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu, jeżeli są one wypłacane pracownikowi za okres pobierania tego zasiłku.

Po pierwsze – prawo do składnika wynagrodzenia na podstawie zapisów w regulaminach

Zachowywanie prawa do składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku może wynikać jednoznacznie z obowiązujących u pracodawcy przepisów płacowych, regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy, regulaminów premiowania itp.

Przykład:

Pracownik stał się niezdolny do pracy z powodu choroby we wrześniu. Oprócz wynagrodzenia miesięcznego ma prawo do premii miesięcznej. Obowiązujący u pracodawcy regulamin wynagradzania przewiduje, że premia miesięczna jest przyznawana w wysokości procentowej obliczonej od wynagrodzenia pracownika określonego w umowie o pracę, należnego za cały miesiąc, bez pomniejszania jego wysokości za okresy pobierania zasiłków. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracownika za okres od września poprzedniego roku do sierpnia bieżącego roku.

Premia miesięczna nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku, ponieważ pracownik zachowuje do niej prawo w okresie pobierania zasiłku chorobowego.

U pracodawców zatrudniających do 20 pracowników, niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania, funkcję regulaminu przejmują zapisy umów o pracę.

Po drugie – składnik wypłacany mimo braku odpowiednich zapisów

Zdarza się, że pracodawca – mimo braku zapisu w przepisach płacowych lub umowach o pracę – stosuje praktykę wypłacania składnika wynagrodzenia za okresy pobierania zasiłku. W takim przypadku składnika tego nie uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku.

Przykład:

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby od 10 do 20 października. Podstawę wymiaru przysługującego jej zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za okres od października poprzedniego roku do września bieżącego roku. Pracodawca wszystkim swoim pracownikom finansuje abonament medyczny w kwocie 200 zł miesięcznie. Od kwoty tej naliczane są i opłacane składki na ubezpieczenia społeczne. W regulaminie wynagradzania nie zawarł postanowień o zachowywaniu prawa do tego składnika przychodu pracowników za okresy pobierania świadczeń w razie choroby i macierzyństwa, jednak abonament ten jest opłacany przez pracodawcę w pełnej miesięcznej wysokości, bez pomniejszania za okresy pobierania zasiłków.

Kwota abonamentu medycznego nie podlega uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego, gdyż pracownica zachowuje do niego prawo za okres pobierania zasiłku.

Anna Majkowska, specjalista w zakresie zasiłków

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34653 )
Array ( [docId] => 34653 )