Pracodawca decyduje, kogo chce sprawdzić na zwolnieniu lekarskim

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 03-03-2014 r.

O tym, czy istnieje podejrzenie niewłaściwego wykorzystywania przez pracownika zwolnienia lekarskiego, najlepiej wie pracodawca. Jeżeli jest płatnikiem świadczenia za okres niezdolności do pracy, to decyduje, kogo chce skontrolować.

W przypadku gdy świadczenia wypłaca ZUS, wtedy od tego organu, zależy decyzja o kontroli.

Kontroli poddawane są przypadki budzące wątpliwości, w szczególności sprawdzani są pracownicy, którzy:

  • korzystają często z krótkotrwałych zwolnień lekarskich,

  • uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie od różnych lekarzy,

  • uzyskują kolejne zaświadczenia lekarskie z tytułu różnych schorzeń albo na przemian z tytułu choroby i opieki,

  • korzystają z kolejnych okresów zasiłkowych,

  • byli już pozbawiani prawa do wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnienia,

  • składali wcześniej zaświadczenia lekarskie po terminie, co skutkowało obniżeniem zasiłku o 25%,

a także pracownicy, co do których na podstawie posiadanych przez płatnika zasiłku informacji, zachodzi podejrzenie że wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie niezgodnie z jego celem.

Do przeprowadzenia kontroli pracodawca wyznacza pracownika, który powinien cieszyć się dobrą opinią i budzić zaufanie. Wystawia mu imienne upoważnienie uprawniające do wykonywania kontroli w:

  • miejscu zamieszkania pracownika,

  • miejscu jego czasowego pobytu,

  • miejscu zatrudnienia albo prowadzenia działalności pozarolniczej przez osobę kontrolowaną, lub

  • w innym miejscu, jeżeli z posiadanych przez pracodawcę informacji wynika, że jest to celowe.

Upoważnienie jest ważne łącznie z legitymacją pracowniczą lub dokumentem tożsamości. Numer jednego z tych dokumentów pracodawca podaje w upoważnieniu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34041 )
Array ( [docId] => 34041 )

Array ( [docId] => 34041 )