Od 2013 r. becikowe zależy od dochodów rodziców

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 18-02-2013 r.

Od tego roku nie każdej kobiecie zostanie przyznana jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. Przyznanie „becikowego” zależy od dochodu rodziny w przeliczeniu na jedną osobę.

Począwszy od 2013 r. becikowe otrzymają jedynie te rodziny, w których dochód nie przekracza kwoty 1.922 zł na osobę. Kwota zapomogi nie ulegnie zmianie, będzie to nadal 1.000 zł na jedno dziecko.

Weryfikacja becikowego będzie następować co 3 lata

Becikowe będzie podlegało weryfikacji na podstawie art. 18 ustawy o świadczeniach rodzinnych. A zatem kwota kryterium dochodowego oraz wysokość świadczenia będzie weryfikowana co 3 lata, z uwzględnieniem wyników badań progu wsparcia dochodowego, badanego i przedstawianego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Zgodnie z zapowiedziami resortu pracy zaoszczędzone na zmianie środki finansowe mają zostać przeznaczone na podwyższenie kryteriów dochodowych i zasiłków przyznawanych co miesiąc.

W zeszłych latach więcej osób otrzymywało świadczenie

Do końca 2012 r. z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznawana była jednorazowa zapomoga w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Przysługiwała ona matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka - niezależnie od wysokości dochodów.

 

Przyznawanie becikowego wszystkim wnioskującym rodzinom, niezależnie od ich dochodów, uznane jednak zostało za niezasadne ze względów finansowych. Stąd propozycja ograniczenia tego uprawnienia do rodzin o dochodach nieprzekraczających kryterium dochodowego na poziomie progu podatkowego (85.528 zł), przyjmując do ustalenia kryterium dochodowego rodzinę trzyosobową.

Podstawa prawna:

  • art.15b i art.18 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 ze zm.).

Autor: Katarzyna Jasieńska, prawnik
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:


Tagi: becikowe

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32900 )
Array ( [docId] => 32900 )