Zasiłek macierzyński w czasie przebywania na urlopie ojcowskim

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-11-2012 r.

Przy obliczaniu podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego za czas urlopu ojcowskiego należy brać pod uwagę zasady wynagradzania, jakie obowiązują w razie przebywania na urlopie ojcowskim. Jeżeli brakuje takich uregulowań co do urlopu ojcowskiego, to pracodawca może, ale nie musi stosować tu takich reguł płacowych jak przy urlopie macierzyńskim.

Za czas urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego przysługuje zasiłek macierzyński na zasadach i warunkach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.
W podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego należy uwzględnić składniki wynagrodzenia, od których opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe i które zgodnie z wewnętrznymi przepisami płacowymi lub umową o pracę są pomniejszane za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Jeżeli nie ma stosownych uregulowań w tym zakresie, należy uznać, że dany składnik wynagrodzenia nie jest wypłacany za okres pobierania zasiłku i powinien być przyjęty do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego. Jeżeli natomiast z dokumentacji płacowej wynika, że pracodawca wypłaca składnik wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku, to należy go wyłączyć z podstawy zasiłku.

Przykład:

Dodatek stażowy nie jest wypłacany za okres przebywania na urlopie macierzyńskim i jest to zawarte w regulaminie wynagradzania. Nie ma natomiast wskazania co do urlopu ojcowskiego. Zatem skoro zmniejszanie dodatku za okres urlopu ojcowskiego nie wynika z regulaminu wynagradzania, należy przyjąć, że też nie jest wypłacany za ten okres i powinien być uwzględniony w podstawie zasiłku macierzyńskiego. Inaczej będzie, jeśli pracodawca jednak wypłaci pracownikowi ojcu pełny dodatek, a więc również za okres przebywania na urlopie ojcowskim. Wtedy ten dodatek nie wejdzie do podstawy zasiłkowej.

Podstawa prawna:

  • art. 29 ust. 5a, art. 41 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • art. 1823 Kodeksu pracy

Autor: Izabela Nowacka - specjalista ds. kadrowo-płacowych

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32878 )
Array ( [docId] => 32878 )

Array ( [docId] => 32878 )