Podstawą świadczeń dla zleceniobiorców jest ubezpieczenie chorobowe

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 26-08-2014 r.

W przeciwieństwie do pracowników dla zleceniobiorców ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. Jeżeli do niego nie przystąpią, nie otrzymają zasiłku chorobowego lub macierzyńskiego. Bez przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego zleceniobiorcy będą mogli otrzymać zasiłek chorobowy jedynie wówczas, gdy dana niezdolność do pracy zostanie spowodowana zdarzeniem uznanym za wypadek przy pracy lub chorobą zawodową.

W stosunku do zleceniobiorców zastosowanie mają także ogólne zasady dotyczące tzw. okresu wyczekiwania. Oznacza to, że prawo do zasiłku chorobowego – również za okres ciąży – nabywają dopiero po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Jest to więc okres o 60 dni dłuższy niż w przypadku pracowników. W okresie tym uwzględniamy także poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeśli przerwa między nimi nie przekroczyła 30 dni lub była spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Przykład:

Pani Ewa świadczy pracę na rzecz spółki z o.o. na podstawie umów zlecenia. Pierwsza z takich umów została zawarta na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2014 r., następną zaś podpisano na okres od 1 do 30 września 2014 r. Z tytułu każdej z tych umów pani Ewa przystępowała do ubezpieczenia chorobowego. Z uwagi na komplikacje związane z zagrożoną ciążą otrzymała zwolnienie lekarskie obejmujące okres od 8 do 19 września br. Osoba ta nie otrzyma jednak zasiłku chorobowego, ponieważ nie legitymuje się aktualnie odpowiednio długim okresem ubezpieczenia chorobowego. W okresie tym nie można uwzględnić okresu ubezpieczenia chorobowego z tytułu poprzedniej umowy zlecenia, ponieważ przerwa między obiema umowami przekroczyła 30 dni.

Część zleceniobiorców może otrzymać zasiłek chorobowy bez okresu wyczekiwania.Prawo takie przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych,  jeżeli przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły albo uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • posłom i senatorom, którzy przystąpią do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji,
  • w sytuacji, gdy dana niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem w drodze do lub z pracy albo wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Okres wyczekiwania nie obowiązuje natomiast w przypadku zasiłku macierzyńskiego. To świadczenie przysługuje od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35589 )
Array ( [docId] => 35589 )