Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym miesiącu zatrudnienia

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 08-09-2014 r.

Jeżeli pracownik zachoruje w pierwszym miesiącu zatrudnienia, do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie pracownika za pierwszy miesiąc zatrudnienia, uzupełnione do kwoty, którą pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy. Sposób uzupełniania wynagrodzenia zależy od charakteru wynagrodzenia pracownika.

Sposób uzupełniania wynagrodzenia zależy od charakteru wynagrodzenia pracownika, a więc od tego, czy pracownik otrzymuje wynagrodzenie:

 
  1. w stałej miesięcznej wysokości określonej w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy czy
  2. zmienne.

Jeśli pracownik zachorował w pierwszym miesiącu zatrudnienia, a otrzymuje wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości, do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć wynagrodzenie pracownika określone w umowie o pracę lub innym akcie, na podstawie którego powstał stosunek pracy. Jest to zatem pełny miesięczny przychód pracownika pomniejszony o pełną miesięczną składkę, która zostałaby pracownikowi potrącona, gdyby przepracował cały miesiąc.

Jeżeli w pierwszym miesiącu zatrudnienia zachorował pracownik, który otrzymuje przychód zmienny, to do podstawy wymiaru zasiłku należy przyjąć przychód uzupełniony do kwoty, jaką pracownik otrzymałby, gdyby przepracował pełny miesiąc. Jeżeli pracownik przepracował część miesiąca, to należy podzielić przychód uzyskany przez niego za przepracowane dni robocze przez liczbę tych dni oraz pomnożyć przez liczbę dni, które pracownik był obowiązany przepracować w pierwszym miesiącu zatrudnienia.

Gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie stałe miesięczne oraz składniki wynagrodzenia w wysokości zmiennej, np. premię, to w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego uwzględnia się wynagrodzenie stałe miesięczne w wysokości wynikającej z umowy o pracę lub innego aktu nawiązującego stosunek pracy. Zmienne składniki wynagrodzenia uzupełnia się według zasad dotyczących składników zmiennych.

Może się zdarzyć, że pracownik stanie się niezdolny do pracy w pierwszym dniu zatrudnienia. Jeżeli przysługuje mu wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości ustalonej w umowie o pracę lub w innym akcie nawiązującym stosunek pracy, to podstawę wymiaru należy ustalić z uwzględnieniem tego wynagrodzenia. Problem powstaje, gdy przysługuje mu wynagrodzenie zmienne i w pierwszym miesiącu zatrudnienia z powodu choroby nie osiągnął wynagrodzenia ani za jeden dzień, które można by uzupełnić do pełnego przysługującego za cały miesiąc. W takim przypadku podstawa wymiaru zasiłku musi być ustalona na podstawie wynagrodzenia innych pracowników. Wówczas w podstawie wymiaru zasiłku uwzględnić należy kwotę równą przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu, które zostało wypłacone za ten miesiąc pracownikom zatrudnionym u pracodawcy na takim samym lub podobnym stanowisku pracy, co pracownik chorujący.

Trzeba pamiętać, że w przypadku, gdy pracownik został zatrudniony w trakcie miesiąca i w tym miesiącu zachorował, to przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego należy uzupełnić wynagrodzenie pracownika nie tylko za dni, w których był nieobecny w pracy z powodu choroby, ale także za dni, które by przepracował, gdyby był zatrudniony od pierwszego dnia miesiąca.

Elżbieta Więckowska-Meisner, specjalista w zakresie świadczeń krótkoterminowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Pecha me ten kto się rozchoruje bo wiadomo jak pracodawcy wówczas patrzą ale na to niestety nie ma się wpływu :(

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35667 )
Array ( [docId] => 35667 )