Zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko na dzieci

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 01-09-2014 r.

Prawo do zasiłku opiekuńczego przysługuje nie tylko z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi, ale także opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Może to być małżonek, rodzice, teściowie, dziadkowie, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje osobie podlegającej ubezpieczeniu chorobowemu zwolnionej od wykonywania pracy w związku z koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia przez nie:

  • 8 lat – w przypadku:

-       nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza, jak również w razie choroby niani, z którą rodzice podpisali umowę uaktywniającą na podstawie art. 50 ustawy z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1457) albo dziennego opiekuna sprawującego opiekę nad dzieckiem,

-       porodu lub choroby współmałżonka stale opiekującego się dzieckiem, o ile uniemożliwia to sprawowanie tej opieki,

-       pobytu współmałżonka stale opiekującego się dzieckiem w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej,

  • 14 lat – jeżeli dziecko jest chore.

Prawo do zasiłku przysługuje nie tylko z tytułu sprawowania opieki nad dziećmi, ale także opieki nad innym chorym członkiem rodziny. Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w art. 32 ust. 2 wyjaśnia, że za członków rodziny uważa się tu: małżonka, rodziców, teściów, dziadków, wnuki, rodzeństwo oraz dzieci w wieku powyżej 14 lat, jeżeli pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie sprawowania opieki.

Zasiłek ma siostrę mieszkającą w innej miejscowości niż pracownica

Przykład:

Pracodawca odmówił pracownicy wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad siostrą z uwagi na to, że mieszka w miejscowości odległej o ponad 100 km od miejsca zamieszkania zatrudnionej.

Postępowanie to jest nieprawidłowe, ponieważ do przyznania zasiłku nie jest wymagane stałe zamieszkiwanie z osobą objętą opieką. Wystarczy pozostawanie z nią w wspólnym gospodarstwie domowym tylko w okresie sprawowania tej opieki. Oświadczenie w tej sprawie znajduje się na druku ZUS Z-15.

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35624 )
Array ( [docId] => 35624 )