Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 08-11-2012 r.

W przypadku wypłaty wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego trzeba ustalić kwotę wolną od potrąceń dla każdego ze składników oddzielnie. Potrącenia w przypadku wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłku chorobowego regulowane są innymi przepisami.

Potrącenia z wynagrodzenia chorobowego

Wynagrodzenie za okres niezdolności do pracy w zakresie potrąceń korzysta z takiej samej ochrony jak wynagrodzenie za efektywną pracę. Pojęcie wynagrodzenia za pracę do celów potrąceń należy rozumieć szeroko, łącznie m.in. z wynagrodzeniem wypłacanym ze środków pracodawcy za okres choroby. Stanowisko to znajduje potwierdzenie w wyrokach Sądu Najwyższego z 11 czerwca 1980 r. (I PR 43/80, OSNC 198/12/248) oraz z 17 lutego 2004 r. (I PK 217/03, OSNP 2004/24/419).

Potrącenia z zasiłku chorobowego

Z kolei zasiłek chorobowy (także opiekuńczy, macierzyński oraz świadczenie rehabilitacyjne) podlega egzekucji na zasadach określonych w art. 139–143 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W związku z tym, po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku PIT, potrąca się m.in.:

  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych,
  • należności alimentacyjne potrącane na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego,
  • sumy egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne.

Potrąceń dokonuje się w podanej kolejności.

Potrącenia alimentacyjne mogą być dokonywane do wysokości 60% kwoty zasiłku. Natomiast niealimentacyjnedo wysokości 25% kwoty zasiłku.

W stosunku do zasiłku chorobowego również obowiązują kwoty wolne od potrąceń. Zasiłek chorobowy jest wolny od egzekucji i potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne, wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi, w części odpowiadającej 50% kwoty najniższej emerytury.

Potrącenia z wynagrodzenia i zasiłku chorobowego - schemat

Potrąceń z wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego można dokonać zgodnie z poniższym schematem:

  • oblicza się wynagrodzenie chorobowe oraz zasiłek chorobowy,
  • ustala się kwotę wolną od potrąceń z wynagrodzenia chorobowego,
  • ustala się dopuszczalną kwotę potrącenia z wynagrodzenia chorobowego,
  • ustala się kwotę wolną od potrąceń z zasiłku chorobowego,
  • ustala się dopuszczalną kwotę potrącenia z zasiłku chorobowego,
  • oblicza się wynagrodzenie netto.

Podstawa prawna:

art. 139–143 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227).

Autor: Sabina Dąbrowa-Lis - specjalista w zakresie prawa pracy i wynagrodzeń

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32865 )
Array ( [docId] => 32865 )

Array ( [docId] => 32865 )