Jakie są warunki uzyskania zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Autor: Kaczmarczyk Dorota
Data: 17-09-2012 r.

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy na skutek choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 30 i 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie następujących terminów:

  • 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli obowiązkowo musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu,
  • 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnie.

Do podanych powyżej okresów ubezpieczenia chorobowego, wliczane są poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, o ile przerwa między nimi nie była większa niż 30 dni, lub była spowodowana urlopem wychowawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawodowego.

Upływ wskazanych terminów do nabycia prawa do zasiłku chorobowego nie jest jednak dla wszystkich obligatoryjny. Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku przysługuje:

  • absolwentom szkół lub szkół wyższych, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy,
  • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy, co najmniej 10-letni, okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego,
  • posłom i senatorom, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym w ciągu 90 dni od ukończenia kadencji.

Do zasiłku chorobowego będzie uprawniona także osoba, która stała się niezdolna do pracy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jej niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała:

  • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego,
  • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania ubezpieczenia chorobowego, jeżeli zapadła na chorobę zakaźną, której objawy ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od zachorowania.


Zobacz także:

Kaczmarczyk Dorota

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32856 )
Array ( [docId] => 32856 )