Późniejsze skutki wypadku przy pracy a prawo do zasiłku chorobowego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 20-04-2013 r.

Jeżeli niezdolność do pracy wynika z późniejszych następstw zaistniałych w stanie zdrowia w związku ze stwierdzonym wcześniej wypadkiem przy pracy, pracownikowi przysługuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Podstawy wymiaru zasiłku, w tym zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, nie ustala się na nowo - jeżeli pomiędzy okresami wypłaty zasiłków, zarówno tego samego, jak i innego rodzaju, nie było przerwy albo przerwa nie przekraczała 3 miesięcy kalendarzowych.

Jeśli zatem pracownik powrócił do pracy w lipcu 2012 r. (od tego czasu nie chorował i nie otrzymywał żadnych zasiłków) i dopiero w kwietniu 2013 r. przedstawił kolejne zwolnienie lekarskie, na mocy którego ma prawo do zasiłku, to pracodawca musi na nowo ustalić podstawę wymiaru zasiłku. Przerwa między okresami pobierania zasiłków jest zbyt długa - przekracza bowiem 3 miesiące.

Jeżeli lekarz wystawił zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA i potwierdził dodatkowym zaświadczeniem, że absencja chorobowa jest spowodowana następstwami wcześniejszego wypadku przy pracy, to kolejne zaświadczenia wystawione przez tego lekarza bezpośrednio po pierwszym zwolnieniu i zaopatrzone w kod literowy „A” powinny stanowić dla płatnika zasiłku podstawę do kontynuacji wypłaty zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

Należy podkreślić, że lekarz jest obowiązany do wpisywania kodu „A” na zwolnieniu w przypadku kontynuacji niezdolności do pracy z powodu tej samej jednostki chorobowej.

Podstawa prawna:

  • art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.),
  • art. 43 i art. 57 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.),
  • pkt XI.3 załącznika nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. z 2009 r. nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Krystyna Tymorek, specjalista ds. wynagrodzeń

Zobacz również:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32909 )
Array ( [docId] => 32909 )