Praca zmianowa rodziców a prawo do zasiłku opiekuńczego

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 05-08-2013 r.

W sytuacji, gdy oboje rodzice dziecka w wieku do lat 8 pracują w systemie pracy zmianowej, na różnych zmianach, każdego z nich uważa się za osobę stale opiekującą się dzieckiem. W przypadku choroby, porodu lub pobytu jednego z rodziców w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej drugiemu z rodziców przysługuje zasiłek opiekuńczy.

Jeżeli oboje rodzice dziecka są zatrudnieni, ale tylko jedno z nich pracuje w systemie pracy zmianowej, może się zdarzyć, że w niektóre dni ich czas pracy będzie się pokrywać, a w niektóre dni nie. W takim przypadku zasiłek opiekuńczy przysługuje tylko za te dni, w których rodzice pracują w różnych godzinach. Tylko w tych dniach uznaje się, że oboje są osobami stale opiekującymi się dzieckiem i w związku z porodem, chorobą lub pobytem drugiego z rodziców w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej dziecko w wieku do lat 8 pozostawałoby bez opieki.

Przykład: Matka pięcioletniego Tomka, Iwona, jest zatrudniona w godz. 6.00–14.00, a ojciec – Adam – w systemie pracy zmianowej na dwie zmiany. Iwona zachorowała i nie mogła sprawować opieki nad dzieckiem w okresie od 3 do 16 maja 2013 r. Ojciec dziecka od 3 do 7 maja pracował na pierwszą zmianę w godz. 6.00–14.00, a od 8 do 16 maja na drugą zmianę w godz. 14.00–22.00. Adamowi przysługiwał zasiłek opiekuńczy tylko za te dni, w których miał pracować na drugiej zmianie, tj. za okres od 8 do 16 maja, gdyż w tych dniach, w godzinach 14.00–22.00 Iwona normalnie sprawowałaby opiekę na dzieckiem, a w związku z jej chorobą pięcioletni Tomek pozostawał bez opieki.

Jeżeli oboje rodzice pracują w systemie pracy zmianowej albo tylko jedno z nich pracuje w takim systemie, zasiłek opiekuńczy przysługuje za dni, w których rodzice pracują na tych samych zmianach, oraz za dni, w których pracują na różnych zmianach, a chore dziecko pozostawałoby bez opieki w wyniku częściowego pokrywania się godzin pracy albo wskutek dojazdu czy dojścia do pracy lub z pracy.

Przykład: Pięcioletnia córka Jana i Wandy uczęszcza do przedszkola. Rodzice pracują w systemie pracy zmianowej – matka na dwie zmiany w godz. 6.00–14.00 oraz 14–22, a ojciec na trzy zmiany w godz. 6.00–14.00, 14.00–22.00 oraz 22.00–6.00. Dojazd do pracy trwa godzinę. W razie nieprzewidzianego zamknięcia przedszkola jednemu z rodziców przysługiwał będzie zasiłek opiekuńczy za dni, w których pracuje na tej samej zmianie co współmałżonek, oraz za dni, w których pracuje na innej zmianie, lecz wskutek czasu niezbędnego na dojazd dziecko pozostawałoby bez opieki.

Zasiłek opiekuńczy wypłacany jest przez okres zwolnienia od pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, jednakże przez okres nie dłuższy niż:

  • 60 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeżeli opieka sprawowana jest nad dzieckiem zdrowym w wieku do lat 8 lub dzieckiem chorym w wieku do 14 lat;
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego – jeśli opieka dotyczy innego chorego członka rodziny, w tym chorego dziecka w wieku powyżej 14 lat.

Limit wypłaty zasiłku opiekuńczego 60 dni w roku kalendarzowym przysługuje łącznie matce i ojcu dziecka, bez względu na liczbę dzieci. Łącznie okres pobierania zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do lat 8, chorym dzieckiem oraz chorym innym członkiem rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym (w tym z tytułu opieki nad dziećmi w wieku powyżej 14 lat i innymi członkami rodziny – 14 dni w roku kalendarzowym). Zasadą bowiem jest, że ustawowy limit 60 dni określono bez względu na liczbę osób uprawnionych do sprawowania opieki i osób wymagających tej opieki. Czternastodniowy wymiar wypłaty zasiłku opiekuńczego jest także niezależny od liczby innych członków rodziny wymagających opieki, jak również od liczby członków rodziny sprawujących opiekę, uprawnionych do zasiłku opiekuńczego.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32922 )
Array ( [docId] => 32922 )