Prawo do zasiłku wypłaconego można zweryfikować

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 12-08-2013 r.

Czasami zdarza się, że pracodawca wypłaci pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne lub zasiłek opiekuńczy, a po pewnym czasie uzyska informację o tym, że wykonywał on pracę zarobkową albo wykorzystywał zwolnienie lekarskie niezgodnie z jego celem.

W takim przypadku sporządza się protokół, w którym opisuje się na podstawie uzyskanych dokumentów, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego lub podjęcie pracy zarobkowej. Po podpisaniu protokołu przez osoby upoważnione do kontroli przez pracodawcę jest on przedkładany pracownikowi do złożenia ewentualnych uwag. Wpis w protokole pracownik potwierdza podpisem.

 
Wypłacone przez pracodawcę świadczenie staje się nienależne. Pracownik będzie zobowiązany do zwrotu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku opiekuńczego w kwocie brutto bezpośrednio do oddziału ZUS, wraz z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych przepisami prawa cywilnego. Pracodawca powinien wystąpić do oddziału ZUS właściwego ze względu na swoją siedzibę o wydanie w tej sprawie decyzji. Podany zostanie w niej numer konta bankowego ZUS, na które pracownik powinien wpłacić nienależnie pobrany zasiłek lub świadczenie rehabilitacyjne. W związku z tym, że do zwrotu jest zobowiązany pracownik, pracodawca nie dokonuje korekty dokumentów rozliczeniowych.

Przykład: pracodawca wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy od 10 do 20 czerwca. W sierpniu otrzymał informację, że pracownik w tym okresie wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia u drugiego pracodawcy. Sporządzony został potwierdzający ten fakt protokół kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego.

Pracodawca wystąpił do oddziału ZUS o wydanie decyzji, przedstawiając okoliczności sprawy. ZUS wydał decyzję zobowiązującą pracownika do zwrotu wypłaconego zasiłku chorobowego za cały okres orzeczonej niezdolności do pracy objęty zaświadczeniem lekarskim, tj. za okres od 10 do 20 czerwca, wraz z odsetkami.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32925 )
Array ( [docId] => 32925 )