Trzynastkę za 2012 rok wlicza się do podstawy zasiłkowej

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 07-03-2013 r.

Premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia przysługujące za okresy roczne uwzględnia się w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego w wysokości 1/12 kwoty wypłaconej za rok poprzedzający miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy.

Jeżeli pracownik nie był zatrudniony u pracodawcy przez cały rok poprzedzający powstanie niezdolności do pracy, składnik roczny powinien być uwzględniony proporcjonalnie do liczby pełnych kalendarzowych miesięcy zatrudnienia w roku poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy.

Analogicznie postępuje się, gdy w okresie roku poprzedzającego powstanie niezdolności do pracy pracownik korzystał z urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, który zaczął się przed rokiem kalendarzowym poprzedzającym powstanie niezdolności do pracy i zakończył się w trakcie tego roku. Jeżeli niektóre składniki wynagrodzenia przysługujące za okres, z którego są uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłku, zostały wypłacone zaliczkowo, do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku przyjmuje się je w wysokości wypłaconej zaliczki, zaś po wyrównaniu ich wysokości przelicza się podstawę wymiaru i wyrównuje wysokość zasiłku.

Natomiast jeżeli do czasu ostatecznego sporządzenia listy wypłat zasiłków niektóre składniki wynagrodzenia nie zostały jeszcze wypłacone, przyjmuje się je do podstawy wymiaru zasiłku w wysokości wypłaconej za poprzednie okresy. Wypłacenie tych składników po ustaleniu podstawy wymiaru zasiłku nie powoduje przeliczenia podstawy wymiaru. W przypadku gdy jakiś składnik wynagrodzenia również za poprzedni okres nie został wypłacony, podstawę wymiaru zasiłku należy ustalić bez tego składnika, a po jego wypłaceniu przeliczyć podstawę wymiaru, uwzględniając ten składnik oraz wyrównać wysokość zasiłku.

Przykład

W styczniu 2013 r. pracodawca wypłacił pracownikowi dodatkowe wynagrodzenie roczne za poprzedni rok. W tym samym miesiącu pracownik zachorował. Czy do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych należało przyjąć trzynastkę?

W tym przypadku trzynastkę wypłaconą w styczniu 2013 r. przysługującą za ubiegły rok należało wliczyć do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty.

Pracownik zachorował w styczniu 2013 r., więc podstawę wymiaru wynagrodzenia za czas choroby stanowiło wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2012 r. W związku z tym, że trzynastka za 2012 r. została już wypłacona w styczniu, doliczyć ją należało w wysokości 1/12 wypłaconej kwoty, przyjmując, że pracownik był zatrudniony przez cały rok. Gdyby przed sporządzeniem listy wypłat zasiłków trzynastka za 2012 r. nie została wypłacona, wówczas należałoby przyjąć 1/12 kwoty wypłaconej trzynastki za rok poprzedni, czyli za 2011 r.

Podstawa prawna:

  • art. 36, art. 42 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

Renata Gawęcka

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32906 )
Array ( [docId] => 32906 )

Array ( [docId] => 32906 )