Zwolnienie chorobowe a skierowanie pracownika na badania kontrolne

Kategoria: Świadczenia ZUS
Data: 13-11-2012 r.

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na tzw. badania kontrolne w sytuacji, gdy zwolnienie chorobowe trwało dłużej niż 30 dni. Jeżeli zwolnienie lekarskie pracownika trwa krócej, pracodawca nie ma prawa bez zgody tego pracownika zlecać mu badań lekarskich, jeżeli nie zbiegają się one z terminem kolejnych okresowych badań lekarskich.

Jeśli zwolnienie lekarskie pracownika trwało dłużej niż 30 dni, pracownik musi przejść badania kontrolne. Mają one na celu ustalenie zdolności pracownika do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Jeszcze do niedawna przyjmowało się, że bez pozytywnego wyniku badania kontrolnego nie można udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego, gdyż byłoby to równoznaczne z dopuszczeniem go do pracy. Panował bowiem pogląd, że urlop wypoczynkowy – jako rodzaj zwolnienia od pracy – nie może być udzielony osobie niezdolnej do świadczenia pracy z powodu choroby. Jednakże stanowisko takie zakwestionował SN w wyroku z 20 marca 2008 r. (II PK 214/07).

Przykład:

Pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim w sumie 34 dni. Pierwsze zwolnienie otrzymał na 17 dni. Ostatni dzień tego zwolnienia przypadał na piątek, następnie na sobotę i niedzielę nie miał wystawionego zwolnienia. Drugie zwolnienie wystawione zostało w poniedziałek i trwało kolejnych 17 dni. Pracownik, który łącznie przebywał na zwolnieniu lekarskim 34 dni, a zwolnienie to zostało przerwane 2-dniową przerwą, podczas której pracownik nie wykonywał pracy – nie musi być kierowany na badania kontrolne. Termin 30 dni, z którym wiąże się konieczność skierowania pracownika na badania kontrolne, należy liczyć dopiero od pierwszego dnia drugiego zwolnienia lekarskiego.

Warto także dodać, że jeżeli częste choroby pracownika wzbudzają wątpliwości pracodawcy, to pracodawca lub ZUS mają prawo skontrolować sposób wykorzystywania zwolnień lekarskich oraz ich zasadność.

Podstawa prawna:

art. 229 Kodeksu pracy

Autor: Katarzyna Czajkowska-Matosiuk - specjalista w zakresie prawa pracy

Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32879 )
Array ( [docId] => 32879 )