Szkolne zapomogi dla pracowników można sfinansować z ZFŚS

Data: 05-08-2013 r.

Świadczenia szkolne można sfinansować ze środków ZFŚS i wówczas będą zasadniczo wolne od podatku. Nie wolno jednak zapomnieć o uzależnieniu zapomogi od sytuacji osoby uprawnionej. Niestety socjalny charakter takich świadczeń uniemożliwi zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

Wszelkie świadczenia na rzecz pracowników działają motywująco i w efekcie wiążą pracownika z pracodawcą. Niewątpliwie należą do nich zapomogi związane z początkiem roku szkolnego (np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych). Jeśli tego rodzaju świadczenia w całości sfinansowano ze środków ZFŚS (ale także z funduszy związkowych), mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Aby można było skorzystać z tego zwolnienia, świadczenia te powinni otrzymać pracownicy, czyli świadczenia przekazane innym uprawionym niż pracownicy uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia. Poza tym:

  • muszą mieć one charakter rzeczowy lub pieniężny (jednak za świadczenia rzeczowe nie uważa się bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi),
  • powinny być w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub z funduszy związkowych,
  • nie mogą przekraczać łącznie w roku podatkowym kwoty limitu 380 zł.
Po spełnieniu tych warunków (jednocześnie) można skorzystać ze zwolnienia od podatku. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu.

  • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
  • art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.);
  • art. 2 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33020 )
Array ( [docId] => 33020 )