Szkolne zapomogi dla pracowników można sfinansować z ZFŚS

Data: 05-08-2013 r.

Świadczenia szkolne można sfinansować ze środków ZFŚS i wówczas będą zasadniczo wolne od podatku. Nie wolno jednak zapomnieć o uzależnieniu zapomogi od sytuacji osoby uprawnionej. Niestety socjalny charakter takich świadczeń uniemożliwi zaliczenie ich do kosztów uzyskania przychodów.

Wszelkie świadczenia na rzecz pracowników działają motywująco i w efekcie wiążą pracownika z pracodawcą. Niewątpliwie należą do nich zapomogi związane z początkiem roku szkolnego (np. zakup podręczników, zeszytów i innych artykułów szkolnych). Jeśli tego rodzaju świadczenia w całości sfinansowano ze środków ZFŚS (ale także z funduszy związkowych), mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Aby można było skorzystać z tego zwolnienia, świadczenia te powinni otrzymać pracownicy, czyli świadczenia przekazane innym uprawionym niż pracownicy uniemożliwi skorzystanie ze zwolnienia. Poza tym:

 • muszą mieć one charakter rzeczowy lub pieniężny (jednak za świadczenia rzeczowe nie uważa się bonów, talonów i innych znaków uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi),
 • powinny być w całości sfinansowane ze środków ZFŚS lub z funduszy związkowych,
 • nie mogą przekraczać łącznie w roku podatkowym kwoty limitu 380 zł.
Po spełnieniu tych warunków (jednocześnie) można skorzystać ze zwolnienia od podatku. Nadwyżka ponad ten limit podlega opodatkowaniu.

Refundacja wydatków jest świadczeniem pieniężnym


W praktyce refundacja lub częściowa rekompensata analizowanych zakupów podręczników itp. wydatków jest dokonywana na rzecz pracowników na podstawie dostarczanych przez nich faktur. Odbiorcą każdej takiej faktury może być pracownik, ponieważ to on dokonuje zakupu, a pracodawca refunduje mu ten wydatek według zasad określonych w regulaminie. W takiej sytuacji refundację tego typu można potraktować jako świadczenie pieniężne. Będzie ono mogło korzystać ze zwolnienia od podatku i składek po spełnieniu wymienionych wyżej warunków.

Wypłaty mogą być zapomogami

Nie ma przeszkód, aby świadczenia pieniężne przeznaczone na zakup artykułów szkolnych określić jako zapomogę, jeśli spełnia warunki określone w obowiązującym u pracodawcy regulaminie ZFŚS. W takiej sytuacji zapomogi, jako świadczenia pieniężne, będą korzystały ze zwolnienia od podatku.

Podstawa prawna:

 • art. 11 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 67, art. 22 ust. 1 oraz art. 23 ust. 1 pkt 42 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.);
 • art. 15 ust. 1 oraz art. 16 ust. 1 pkt 45 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.);
 • art. 2 ust. 1 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 592 ze zm.).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Suchecka

  al. Grunwaldzka 472D Lokal 1 Olivia Business Centre, Olivia Six (13. piętro), 80-309 Gdańsk

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33020 )
Array ( [docId] => 33020 )

Array ( [docId] => 33020 )