W 2013 r. rośnie kwota netto z wynagrodzenia minimalnego

Data: 30-12-2012 r.

Kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę jest podstawą naliczania wielu świadczeń pracowniczych. Wszystkie te świadczenia będą w 2013 r. większym obciążeniem finansowym dla pracodawcy. Najmniej zarabiającym pracodawca wypłaca prawie 70 zł więcej niż w 2012 r.

Spójrzmy, jak będzie wyglądało obliczenie wynagrodzenia netto w 2013 r. w porównaniu do 2012 r.

2012 r.

2013 r.

przy założeniu pracownik jest mieszkańcem tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy, czyli przysługują mu podstawowe koszty uzyskania przychodu, oraz że przysługuje mu ulga podatkowa

1. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne

§ składka na ubezpieczenie emerytalne:

1.500,00 zł × 9,76% = 146,40 zł,

1.600,00 zł × 9,76% = 156,16 zł,

§ składka na ubezpieczenia rentowe:

1.500,00 zł × 1,5% = 22,50 zł,

1.600,00 zł × 1,5% = 24,00 zł,

§ składka na ubezpieczenie chorobowe:

1.500,00 zł × 2,45% = 36,75 zł,

1.600,00 zł × 2,45% = 39,20 zł,

§ łączna kwota składek na ubezpieczenia społeczne:

146,40 zł + 22,50 zł + 36,75 zł = 205,65 zł.

156,16 zł + 24,00 zł + 39,20 zł = 219,36 zł.

2. Wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ podstawą wyliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne jest wynagrodzenie brutto pomniejszone o kwotę składek na ubezpieczenia społeczne:

1.500,00 zł – 205,65 zł = 1.294,35 zł,

1.600,00 zł – 219,36 zł = 1.380,64 zł,

§ składka na ubezpieczenie zdrowotne w pełnej wysokości (9%):

1.294,35 zł × 9% = 116,49 zł,

1.380,64 zł × 9% = 124,26 zł,

§ część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczana od zaliczki na podatek (7,75%):

1.294,35 zł × 7,75% = 100,31 zł.

1.380,64 zł × 7,75% = 107,00 zł.

3. Dochód pracownika

Od przychodu odejmuje się składki na ubezpieczenia społeczne oraz kwotę stanowiącą zryczałtowany koszt uzyskania przychodu, a wynik zaokrągla się do pełnych złotych:

1.500,00 zł – 205,65 zł – 111,25 zł = 1.183,10 zł; po zaokrągleniu – 1.183,00 zł.

1.600,00 zł – 219,36 zł – 111,25 zł = 1.269,39 zł; po zaokrągleniu – 1.269,00 zł.

4. Zaliczka na podatek dochodowy od osób fizycznych

Podstawę opodatkowania mnoży się przez obowiązującą stopę procentową podatku, a następnie pomniejsza się o ulgę podatkową i część składki zdrowotnej (7,75%); wynik zaokrągla się do pełnych złotych:

stopa procentowa podatku

18%

18%

ulga podatkowa

46,33 zł

46,33 zł

1.183,00 zł × 18% = 212,94 zł,

212,94 zł – 46,33 zł = 166,61 zł,

166,61 zł – 100,31 zł = 66,30 zł;

1.269,00 zł × 18% = 228,42 zł,

228,42 zł – 46,33 zł = 182,09 zł,

182,09 zł – 107,00 zł = 75,09 zł;

Kwota zaliczki – po zaokrągleniu do pełnych złotych

66,00 zł.

75,00 zł.

5. Wynagrodzenie netto do wypłaty

Wynagrodzenie brutto (przychód) pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracownika, zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne (9%):

1.500,00 zł – 205,65 zł – 66,00 zł – 116,49 zł = 1.111,86 zł.

1.600,00 zł – 219,36 zł – 75,00 zł – 124,26 zł = 1.181,38 zł.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. nr 200, poz. 1679 ze zm.).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz.U. nr 192, poz. 1141).
  • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 września 2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. poz. 1126).

Autor: Teresa Goździewicz, specjalista w zakresie wynagrodzeń
Opracowanie redakcyjne: Renata Kajewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 32983 )
Array ( [docId] => 32983 )

Array ( [docId] => 32983 )