W 2013 r. wzrośnie minimalne wynagrodzenie oraz inne świadczenia

Autor: Sokolik Szymon
Data: 22-11-2012 r.

Od 1 stycznia 2013 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 100 zł . Spowoduje to zmianę wysokości dodatku za pracę w porze nocnej oraz wpłynie na zakres dokonywanych potrąceń i wysokość odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w przypadku zwolnienia z pracy z przyczyn, które go nie dotyczą.

Pracownik pełnoetatowy nie może otrzymać w 2013 r. wynagrodzenia w kwocie niższej niż 1600 miesięcznie (pracownik zatrudniony na 1/2 etatu – 800 zł, a pracownik zatrudniony na 1/3 etatu – 533,33 zł). Jednak w 1. roku pracy pracownik może otrzymywać 80% płacy minimalnej, czyli 1280 zł.

Dla celów ustalenia, czy pracownik otrzyma co najmniej płacę minimalną, sumuje się przysługujące mu składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Nie uwzględnia się:

  • nagrody jubileuszowej;
  • odprawy emerytalnej lub rentowej;
  • wynagrodzenia za pracę w nadgodzinach.

Wzrost płacy minimalnej spowoduje, że w 2013 r. zmieniają się także m.in. następujące wskaźniki:

1) Odprawa pieniężna, przysługująca pracownikom zwolnionym z pracy z przyczyn ich niedotyczących. Pracownik nie może otrzymać odprawy przekraczającej piętnastokrotność ustawowego minimum - czyli 24 000 zł (15 × 1600 zł)

2) Minimalna podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłków – która nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków pracownika. W 2013 r. nie może ona więc być niższa niż:

  • 1600 zł – 13,71% = 1380,64 zł,
  • 80% x (1600 zł – 13,71%) = 1104,51 zł – w 1. roku pracy

3) Dodatek nocny – należy go obliczać dzieląc minimalne wynagrodzenie przez wymiar czasu pracy pracownika przypadający w danym miesiącu i mnożąc wynik przez 20%

4) Kwoty wolne od potrąceń – w 2013 r. dla pracownika pełnoetatowego, któremu przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów oraz któremu pracodawca obniża miesięczną zaliczkę na podatek o 1/12 kwoty zmniejszającej kwoty wolne wynoszą:

  • 1181,38 zł (płaca minimalna netto) – przy potrąceniach należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 886,04 zł (75% płacy minimalnej netto) – przy potrącaniu zaliczek pieniężnych,
  • 1063,24 zł (90% płacy minimalnej netto) – przy potrącaniu kar pieniężnych z art. 108 Kodeksu pracy.

Natomiast przy potrąceniach dobrowolnych, za pisemną zgodą pracownika, kwoty wolne wynoszą:

  • 1181,38 zł – należności na rzecz pracodawcy,
  • 945,10 zł (80% płacy minimalnej netto) – na rzecz innych podmiotów niż pracodawca.

Sokolik Szymon

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32980 )
Array ( [docId] => 32980 )