Wynagrodzenie chorobowe po poronieniu wynosi 80% podstawy wymiaru

Data: 21-03-2013 r.

Gdyby pracownica dostarczyła akt urodzenia dziecka (z adnotacją o urodzeniu martwego dziecka), to zamiast wynagrodzenia chorobowego za okres po poronieniu przysługiwałby jej przez 8 tygodni urlop oraz zasiłek macierzyński.

Przepisy obowiązujące u pracodawcy mogą przewidywać wyższą wysokość wynagrodzenia chorobowego w takim przypadku.

Przykład:

Pracownica pierwsze zwolnienie lekarskie w 2012 r. miała wystawione na okres od 5 do 25 grudnia. Na zwolnieniu tym był wpisany kod B. Następnie osoba ta dostarczyła zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży oraz kolejne zwolnienie na okres od 26 grudnia ub.r. do 11 stycznia 2013 r. Nie ma jednak na nim kodu literowego. W międzyczasie otrzymaliśmy jeszcze zaświadczenie lekarskie o poronieniu z datą wystawienia 7 stycznia br.

Za okres od 5 grudnia do dnia, w którym nastąpiło poronienie, pracownicy przysługiwało wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru, a za następne dni – w wysokości 80% podstawy.

Była to pierwsza choroba pracownicy w 2012 r. i na pierwszym zwolnieniu był wpisany kod literowy B, oznaczający niezdolność do pracy przypadającą w okresie ciąży. Dlatego też za cały okres objęty tym zwolnieniem należało więc wypłacić wynagrodzenie chorobowe w wysokości 100% podstawy wymiaru. Kolejne zwolnienie, wystawione bez żadnej przerwy, nie miało już wpisanego wspomnianego kodu, ale pracownica dostarczyła odrębne zaświadczenie lekarskie o stanie ciąży.

Przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zaświadczenie to traktowane jest na równi z kodem B, wpisanym na druku zwolnienia lekarskiego. W trakcie pobytu na drugim ze zwolnień pracownica jednak poroniła. Część tego zwolnienia przypada więc na okres, kiedy osoba ta nie była już w ciąży (z powodu poronienia). Dlatego też za dni niezdolności do pracy, przypadające po dniu poronienia, pracownica nie powinna otrzymać wynagrodzenia chorobowego w wysokości odpowiadającej 100% podstawy jego wymiaru, ale w stawce podstawowej, tj. 80%.

Przykład:

Pracownica przebywała na zwolnieniach lekarskich w okresie od 5 grudnia 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. Z uwagi na to, że była to jej pierwsza niezdolność do pracy, za cały ten okres przysługiwało jej wynagrodzenie chorobowe, które w zakładzie wypłacane jest na ogólnych zasadach. W dniu 9 stycznia 2013 r. do pracodawcy wpłynęło zaświadczenie lekarskie informujące o tym, że 7 stycznia osoba ta poroniła. W tej sytuacji pracodawca powinien wypłacić wynagrodzenie chorobowe:

  • w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od 5 grudnia 2012 r. do 7 stycznia 2013 r.,
  • w wysokości 80% podstawy wymiaru za okres od 8 do 11 stycznia 2013 r.

Podstawa prawna:

  • art. 92 oraz art. 1801 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.).
  • art. 29, art. 57 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. poz. 444).

Bogdan Majkowski, specjalista w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 32991 )
Array ( [docId] => 32991 )