Wynagrodzenie pracownika a uczestnictwo w sprawie sądowej

Data: 06-11-2012 r.

Za czas rozprawy sądowej pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie. Ma on prawo do odszkodowania wypłaconego przez sąd.

Pracodawca ma obowiązek zwolnić pracownika od pracy na czas niezbędny do stawienia się na wezwanie:

 • organu administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,
 • sądu,
 • prokuratury,
 • policji albo
 • organu prowadzącego postępowanie w sprawach o wykroczenia.

Jeżeli pracownik został wezwany na przykład do sądu w celu złożenia zeznań w charakterze świadka, to pracodawca obowiązany jest udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, a czas jego nieobecności uznać za usprawiedliwiony.

Niemniej jednak czas takiego zwolnienia jest okresem niepłatnym. Pracownik może domagać się zapłaty od sądu. W tym celu pracodawca powinien wystawić zaświadczenie o utraconych zarobkach (chyba że przepisy wewnątrzzakładowe przewidują zachowanie prawa do wynagrodzenia). Na tej podstawie pracownik może domagać rekompensaty pieniężnej z tytułu utraconego wynagrodzenia od właściwego organu.

Obliczanie utraconego wynagrodzenia

Jeżeli świadek pozostaje w stosunku pracy, sąd przyznaje mu wynagrodzenie za każdy utracony dzienny zarobek według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop.

Złożenie wniosku o rekompensatę

Pracownik udając się do sądu, czy innej instytucji powinien mieć zaświadczenie od pracodawcy, aby mógł je okazać na przykład podczas rozprawy.

Rekompensata nie następuje z mocy prawa. Pracownik musi o nią zawnioskować, np. na rozprawie ustnie do protokołu lub na piśmie. Jeżeli tego nie zrobi – traci prawo do rekompensaty. Sąd ma obowiązek oddać pieniądze niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni po wykonaniu czynności (złożeniu zeznań), a jeżeli czynności były podejmowane na rozprawie – najpóźniej w ciągu trzech dni po rozprawie.

 

Podstawa prawna:

 • § 6, 16 ust. 2 rozporządzenia MPiPS z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. Nr 60, poz. 281 ze zm.),
 • art. 85, 92 ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.).

Autor: Katarzyna Pietruszyńska - radca prawny

Opracowanie redakcyjne: Aleksandra Pudzianowska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Oskładkowanie umów cywilnoprawnych – 11 odpowiedzi na pytania

pobierz

Okres zasiłkowy

pobierz

Jak rozliczać ekwiwalent za niewykorzystany urlop w 2017 roku

pobierz

Dokumenty ubezpieczeniowe – 8 odpowiedzi na pytania

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 32964 )
Array ( [docId] => 32964 )

Array ( [docId] => 32964 )