Likwidacja absurdów ukraińskiej specustawy

Data: 15-04-2022 r.

Dwutygodniowe obowiązywanie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przyniosło wnioski o tym, co należy zmienić. 14 kwietnia Prezydent podpisał nowelizację. 

Kwestie formalne

W kwestiach formalnych nastąpi zmiana danych przechowywanych w rejestrze obywateli Ukrainy. Informacje zostaną uzupełnione o miejsce urodzenia oraz kraju urodzeni, a także unikalny numer ewidencyjny nadany przez ukraińskie organy - jeżeli oczywiście został nadany.

Jak jesteśmy już przy numerach ewidencyjnych, to zmiany będą dotyczyły polskiego numeru PESEL a dokładnie jego wydawania. Zmienione przepisy zakładają, że incydentalnie, czynności związane z nadawaniem numeru PESEL będą mogły realizować osoby zatrudnione w urzędzie gminy, ale z odpowiednim upoważnieniem. 


Zobacz także: Zmiany zasad wydawania numeru PESEL dla uchodźców

Nowelizacja zakłada także zmiany dla obywateli polskich. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą, jeśli obywatel polski jest w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy i przybył na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi, to w rejestrze PESEL otrzymuje status UKR i zostają od niego pobrane dane biometryczne. Po wejściu w życie zmian, do obywateli polskich takie zapisy nie będą miały zastosowania. 

Administracja otwarta dla uchodźców

Pomoc realizowana przez organy administracji rządowej i samorządowej odnosi się również do możliwości zatrudniania obywateli Ukrainy w strukturach tej administracji. Co ważne - nie będzie wymagane potwierdzania znajomości języka polskiego.  

Dotyczy to jedna stanowisk pomocniczych i obsługowych. W administracji rządowej, czeka na obywateli Ukrainy miejsce w korpusie służby cywilnej i poza nim. Jednak zawsze są to stanowiska na których nie jest wykonywana władza publiczna.


Zobacz także: Praca nauczyciela wspomagającego w praktyce szkolnej – 15 pytań z odpowiedziami

Rozwiązania podatkowe

Nowe przepisy dotyczą także rozwiązań podatkowych. Od podstawy obliczenia podatku można będzie odliczyć wartość darowizn - ich wytworzenia lub kosztu nabycia, mimo że już podatnik mógł koszty te zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodu. Mowa jedynie o darowiznach przekazanych na rzecz organizacji pozarządowych.
Ważne: Możliwość ta będzie obejmować darowizny przekazane w okresie od 24 lutego do 31 grudnia. 


Zobacz także: Pomoc obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną – rozwiązania podatkowe

O tym, że dla statusu rezydenta podatkowego wystarczy oświadczenie obywatela Ukrainy już pisaliśmy. Nowe przepisy ustawy usankcjonują te zasady.  
Zobacz: Oświadczenia podstawą ustalania rezydencji podatkowej obywateli Ukrainy

Pomoc medyczna i leki 

Nowa wersja specustawy będzie także obowiązywać w kontekście dystrybucji produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy. Mowa o dystrybucji dokonywanej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. 

Wojewodowie będą mogli organizować pomoc medyczną i zapewnić odpowiednią liczbę personelu medycznego dla obywateli Ukrainy w tych miejscach, w których się oni gromadzą. Wojewoda będzie także zobowiązany organizować personel medyczny dla osób zarażonych COVID, w tym także wizyty domowe dla tych osób, jeśli ich stan tego wymaga. 

Świadczenia opieki zdrowotnej, które zostały udzielone w okresie od 24 lutego do 12 marca zostaną sfinansowane ze środków publicznych. Dotyczy to jednak jedynie świadczeń dla osób, które legalnie wjechały na terytorium Polski w związku z działaniami wojennymi. 


Zobacz także: Nowe zasady refundacji na niektóre wyroby medyczne

Miejsce zamieszkania uchodźców

W związku z problemami lokalowymi dopuszczono do 31 sierpnia 2022 r. możliwość tymczasowego wykorzystywania obiektów budowlanych niebędących budynkami zamieszkania zbiorowego jako miejsce zamieszkiwania. Muszą one jednak zapewnić warunki bezpieczeństwa, w tym spełnienie wymagań nośności i stateczności konstrukcji, a także warunki higieny, zdrowia i środowiska. 

Bałagan z opiekunem tymczasowym

Opiekun tymczasowy to instytucja wprowadzona specustawą. Nie wszystkie przepisy jej dotyczące są jednak przejrzyste. Nowe mają doprecyzować niektóre kwestie, np. te dotyczące obowiązków powiatowych centrum pomocy rodzinie do wspierania gmin w realizacji nadzoru - dotyczy to jedynie opiekunów tymczasowych, którzy sprawowali pieczę zastępczą nad dziećmi będąc na terenie Ukrainy. Zmieniono też regulację dotyczącą czasu pracy osób zatrudnionych do pomocy dla tych opiekunów - 40 godzin tygodniowo, a nie 5 dni po minimum 8 godzin. 

Ważne: Działania powiatu związane z pomocą dla opiekunów tymczasowych są zadaniami z zakresu administracji rządowej.


Zobacz także: Wydatki na pomoc Ukrainie w kosztach podatkowych – przykłady rozliczeń 

Źródło:

Informacja umieszczona na oficjalnej stronie Prezydenta RP - prezydent.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41643 )
Array ( [docId] => 41643 )