Badania w ochronie fizycznej – nowe zasady

Data: 23-08-2013 r.

Lekarskie i psychologiczne badania osoby, która ubiega się o licencję pracownika ochrony fizycznej, przeprowadzane są na jej wniosek. Z kolei badania posiadających już taką licencję odbywają się na podstawie wniosku pracodawcy lub – co jest istotną nowością – właściwego komendanta wojewódzkiego Policji, gdy zachodzi podejrzenie, że dana osoba utraciła zdolności do wykonywania pracy.

Po przeprowadzeniu badania lekarskiego i na podstawie opinii psychologa lekarz wydaje orzeczenie lekarskie.

W razie stwierdzenia braku zdolności fizycznej i psychicznej do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej lekarz sporządza dodatkowy egzemplarz orzeczenia. Następnie niezwłocznie przekazuje go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przy zachowaniu poufności, właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji.
Ponadto o powodach, które uzasadniają stwierdzenie w orzeczeniu lekarskim braku zdolności do wykonywania pracy w zawodzie ochroniarza, lekarz informuje po zakończeniu badania badanego, dołączając jednocześnie pisemne uzasadnienie do dokumentacji.
Od orzeczenia lekarskiego możliwe jest odwołanie. Jednak od dokumentu wydanego w takim trybie odwołanie już nie przysługuje.
Określony na nowo zakres badań lekarskich obejmuje obecnie:
  • badanie ogólne, w tym oceny układów krążenia, ruchu i nerwowego,
  • badania specjalistyczne, czyli okulistyczne (ocena narządu wzroku), psychiatryczne (dotyczące stanów chorobowych i zaburzeń funkcjonowania psychologicznego) oraz inne i pomocnicze (w razie stwierdzenia ich konieczności).

Natomiast badanie psychologiczne obejmuje aktualnie:

  • ocenę sprawności intelektualnej, osobowości (z wzięciem pod uwagę działania w trudnych sytuacjach) oraz poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej,
  • inne badania psychologiczne (jeżeli badający uzna, że są one niezbędne).
Osoba, która ma już licencję pracownika ochrony fizycznej, badania przechodzi okresowo co 3 lata.
Jednak możliwe jest przeprowadzanie ich w krótszych okresach:
  • gdy w orzeczeniu lekarskim został określony szybszy termin kolejnego badania,
  • po czasie niezdolności do pracy, która była spowodowana chorobą przekraczającą okres 6 miesięcy,
  • w razie podejrzenia utraty zdolności fizycznej i psychicznej do pracy w zawodzie (na wniosek pracodawcy lub właściwego komendanta wojewódzkiego Policji).

Nowe regulacje weszły w życie 31 lipca 2013 r. Były one poprzedzone rozporządzeniem ministra zdrowia i opieki społecznej z 23 marca 1999 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających licencję pracownika ochrony fizycznej (Dz.U. nr 30, poz. 299 ze zm.).


Przemysław Ł. Siemiątkowski
, prawnik specjalizujący się w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracyZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24253 )
Array ( [docId] => 24253 )