W zaświadczeniu lekarskim wpisuje się nazwę stanowiska a nie funkcję

Data: 29-08-2013 r.

Formularze zaświadczeń lekarskich nie zostały dostosowane do sytuacji, w której pracownik jest zatrudniony na 2 stanowiskach – 2 stanowiska pracy zostaną wskazane w skierowaniu na badania. Należy uznać, iż prawidłowa jest sytuacja, w której pracownik otrzyma 1 zaświadczenie lekarskie obejmujące swoją treścią 2 stanowiska pracy, jak i sytuacja w której zostaną wystawione 2 oddzielne zaświadczenia.

Badania profilaktyczne są przeprowadzane na podstawie skierowania wystawionego przez pracodawcę. Treść skierowania powinna zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane,
 • w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników przenoszonych na inne stanowiska pracy – określenie stanowiska pracy, na którym osoba ta ma być zatrudniona,
 • w przypadku pracowników – określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony,
 • informacje o występowaniu na stanowisku lub stanowiskach pracy, czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonywanych na tych stanowiskach.

Badania profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim, które stwierdza:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku.

Ponadto lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne dokonuje w dokumentacji medycznej pracownika opisu badania oraz wpisu treści orzeczenia.

Orzeczenia lekarskie są wydawane w formie zaświadczenia według wzoru wskazanego:

 • w załączniku nr 2 do rozporządzenia ministra zdrowia i opieki społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (dalej: kp) – jeśli orzeczenie stanowi o utracie przez pracownika zdolności do wykonywania dotychczasowej pracy – art. 43 pkt 2 k., oraz o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku – art. 229 § 4 kp;
 • w załączniku nr 3 do powyższego rozporządzenia – jeśli orzeczenie stanowi o konieczności przeniesienia pracownika do innej pracy z uwagi na stwierdzenie:
  • szkodliwego wpływu wykonywanej pracy na zdrowie pracownika – art. 55 § 1 kp,
  • że z uwagi na stan ciąży kobieta nie powinna wykonywać pracy dotychczasowej – art. 179 § 1 pkt 2 kp,
  • że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego – art. 201 § 1 kp,
  • u pracownika objawów wskazujących na powstawanie choroby zawodowej – art. 230 § 1 kp,
  • niezdolność do wykonywania dotychczasowej pracy u pracownika, który uległ wypadkowi przy pracy lub u którego stwierdzono chorobę zawodową, lecz nie zaliczono go do żadnej z grup inwalidów – art. 231 kp.

Powyżej wskazane zaświadczenia lekarz, który przeprowadza badanie, przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24254 )
Array ( [docId] => 24254 )