Dokumentowanie wydatków na BHP

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Wydatki na zapewnienia bezpiecznych warunków pracy stanowią znaczne obciążenie dla pracodawców. Niejednokrotnie pracodawcy prowadzący PKPiR mają problem w jaki sposób udokumentować takie wydatki.

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, dokumenty celne, rachunki, faktury korygujące i noty korygujące. Dowodem księgowym może być też inny dowód, stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, zawierający co najmniej:

  • wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty,
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych,
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych,

– oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

Jednak podstawą zaksięgowania poniesionych kosztów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów są nie tylko faktury VAT, ale w niektórych przypadkach paragony. Dotyczy to m.in. wydatków na środki BHP.

 

Jednak podstawą zaksięgowania poniesionych kosztów przez podatników prowadzących podatkową księgę przychodów i rozchodów są nie tylko faktury VAT, ale w niektórych przypadkach paragony. Dotyczy to m.in. wydatków na środki BHP.

Zgodnie z § 14 ust. 4 rozporządzenia w sprawie PKPiR podatnicy mogą dokumentować paragonami jedynie zakupy dokonywane w jednostkach handlu detalicznego, takie jak:

  • materiałów,
  • środków czystości i bhp,
  • materiałów biurowych,

Jednak paragony te muszą być zaopatrzone w datę i stempel (oznaczenie) jednostki wydającej paragon – określającymi ilość, cenę jednostkową oraz wartość, za jaką dokonano zakupu. Na odwrocie paragonu podatnik musi uzupełnić jego treść wpisując swoje nazwisko (nazwę zakładu), adres oraz rodzaj (nazwę) zakupionego towaru.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24266 )
Array ( [docId] => 24266 )