Pożar w trakcie imprezy masowej-instrukcja postępowania

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 16-11-2012 r.

Aby zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową na imprezie masowej, należy zapoznać się z możliwymi zagrożeniami, przygotować procedury zapobiegawcze oraz działania w razie wystąpienia pożaru lub innego zagrożenia. Wszystkie te informacje powinny zostać zawarte w „instrukcji postępowania w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia podczas imprezy masowej”.

Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i czasie imprezy masowej jest podstawowym dokumentem określającym procedury techniczno-organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa pożarowego.

Instrukcja ta musi zawierać następujące niezbędne elementy:

  • opis procedury postępowania służb porządkowych i informacyjnych w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, przede wszystkim ich współpracę z jednostkami ochrony ppoż., ze wskazaniem:
- członka służby, która zawiadamia służby ratownicze i Policję, służby wyznaczonej do gaszenia pożaru lub usuwania skutków innych miejscowych zagrożeń do czasu przybycia służb ratowniczych;
  • opis systemu ostrzegania w formie komunikatów głosowych lub sygnałów ostrzegawczych podawanych do wiadomości uczestnikom imprezy masowej w przypadku pożaru lub innego miejscowego zagrożenia, przede wszystkim:

- teksty komunikatów głosowych i rodzaje sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń,

- obszary objęte zasięgiem nadawanych komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych, w zależności od przewidywanych zagrożeń pożarowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

- osoby upoważnione do nadawania komunikatów głosowych i sygnałów ostrzegawczych;

  • opis organizacji ewakuacji i sposobu jej przeprowadzenia, z określeniem miejsc zbiórki do ewakuacji, przede wszystkim:

- zadania kierownika ds. bezpieczeństwa,

- zadania służb porządkowych i informacyjnych, z określeniem osób przewidzianych do kierowania ewakuacją;

 

  • część opisową określającą przede wszystkim:

- nazwę, czas rozpoczęcia i zakończenia imprezy masowej lub terminarz imprez masowych;

- nazwę organizatora imprezy masowej;

- nazwę i adres obiektu lub terenu, w którym bądź na którym odbędzie się impreza masowa;

  • numer telefonu stacjonarnego i komórkowego oraz adres zamieszkania lub siedziby:

- organizatora imprezy masowej,

- właściciela obiektu lub terenu, w którym bądź na którym odbędzie się impreza masowa,

- podmiotu użyczającego obiekt lub teren na czas trwania imprezy masowej,

- kierownika ds. bezpieczeństwa,

- osoby bezpośrednio odpowiedzialnej za ochronę ppoż. w czasie trwania imprezy masowej (jeżeli osoba taka jest powołana);

- charakterystykę ogólną imprezy masowej;

- charakterystykę pożarową obiektu lub terenu, w tym terenu przylegającego, i przewidywane zagrożenia pożarowe oraz inne miejscowe zagrożenia mogące wystąpić podczas imprezy masowej,

- określenie warunków łączności w czasie imprezy masowej między wspomnianymi w pkt 1 podmiotami;

- opis graficznego planu obiektu lub terenu.

Przemysław Ł. Siemiątkowski, prawnik specjalizujący się w zakresie prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24268 )
Array ( [docId] => 24268 )