Pracownik nie musi podpisywać się na instrukcji bhp

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 29-08-2013 r.

Kodeks pracy w art. 2374 mówi, że pracodawca jest obowiązany wydać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy a pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast w § 41 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. nr169, poz. 1650 ze zm.) temat instrukcji został uściślony w sposób następujący:
Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:
a)      stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
b)      obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
c)      postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi
d)  udzielania pierwszej pomocy.

Z powyższych zapisów widać, że to nie nazwa stanowiska pracy, ale wykonywane czynności, obsługiwane maszyny, urządzenia i narzędzia oraz stosowane materiały decydują o tym jakie instrukcje bhp należy opracować dla poszczególnych grupy pracowników. Nie ma wymogu, aby pracownik podpisywał się na instrukcji bhp – jest wymóg, by z instrukcją bhp był zapoznany i potwierdził ww. fakt podpisem, np. na liście osób zapoznanych z konkretną instrukcją bhp (instrukcjami).
Na koniec uwaga – obowiązek opracowywania instrukcji bhp nie leży w gestii pracownika służby bhp, ale w gestii osób kierujących pracownikami lub innych osób wskazanych przez pracodawcę. Natomiast inspektor bhp instrukcje bhp opiniuje i ewentualnie doradza przy ich opracowywaniu, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących zagadnień bezpieczeństwa i higieny pracy.


Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24277 )
Array ( [docId] => 24277 )