Wydatki na BHP

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Pracodawcy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym pracę w bezpiecznych warunkach. Niejednokrotnie wydatki na szeroko rozumiane bezpieczeństwo i higienę pracę są znaczne. Powstaje wówczas problem jak je rozliczyć.

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W świetle powołanego uregulowania, aby dany wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu zaistnieć muszą łącznie trzy warunki:

  • celem poniesienia wydatku (bezpośrednim lub pośrednim) powinno być osiągnięcie przychodu, lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów,
  • wydatek ten nie może być wymieniony w zawartym w art. 23 ust. 1 ww. ustawy katalogu wydatków i odpisów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów,
  • musi być prawidłowo udokumentowany.

Wydatki na świadczenia BHP nie są wymienione na wskazanej liście i w konsekwencji mogą zostać one uznane za koszt uzyskania przychodu. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, tytułem przykładu można wskazać pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 26 lutego 2008 r., nr IBPB1/415-284/07/MW, gdzie czytamy:

"(...) obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie ogranicza się jedynie do osób świadczących pracę na podstawie stosunku pracy ale dotyczy również osób świadczących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, jeżeli praca ta jest wykonywana w zakładzie pracy lub w miejscu określonym przez pracodawcę. Tak więc koszty związane z zapewnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków pracy osobom wykonującym pracę na podstawie umów cywilnoprawnych będą stanowić dla wnioskodawcy koszty uzyskania przychodów prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, ponieważ obowiązek ich ponoszenia wynika z przepisów Kodeksu pracy. Należy przy tym zaznaczyć, iż poniesione wydatki muszą być należycie udokumentowane (...)".

Jednocześnie należy pamiętać, iż nie są kosztem podatkowym tego rodzaju opłaty sankcyjne, które są nakładane na przedsiębiorców na skutek niewykonania przez nich nakazów nałożonych na nich przez Państwową Inspekcję Pracy w związku z naruszeniem przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24265 )
Array ( [docId] => 24265 )