Zmiany w sposobie dokumentowania chorób zawodowych i skutków chorób

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Siemiątkowski Przemysław
Data: 19-07-2012 r.

Dnia 1 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Zostało ono wydane na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy.

Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób polegają na określeniu, że:

 • gdy w znowelizowanym rozporządzeniu jest mowa o państwowym inspektorze sanitarnym, należy przez to rozumieć państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, państwowego granicznego inspektora sanitarnego, państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego, państwowego inspektora sanitarnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, komendanta wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej lub inspektora wojskowego ośrodka medycyny prewencyjnej (nowy § 1a rozporządzenia);
 • prowadzenie, przechowywanie oraz udostępnianie kart badań w związku z chorobą zawodową określają przepisy wydane na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zmieniony § 2 ust. 3 rozporządzenia);
 • ustala się wzory formularzy stosowanych w postępowaniu dotyczącym zgłaszania, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz zawiadamiania o skutkach choroby zawodowej, m.in.: wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w razie skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę, będący załącznikiem nr 2 Wzór do znowelizowanego rozporządzenia (zmieniony § 3 pkt 2 znowelizowanego rozporządzenia) oraz wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej, stosowany w razie skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego, będący załącznikiem nr 3 Wzór do znowelizowanego rozporządzenia (zmieniony § 3 pkt 3 rozporządzenia);

 • rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez państwowych inspektorów sanitarnych, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach zatrudnionych przez pracodawców prowadzących działalność na obszarze objętym zakresem ich działania (zmieniony § 4 ust. 2 znowelizowanego rozporządzenia);
 • rejestr chorób zawodowych i rejestr skutków tych chorób, prowadzone przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi, zawierają dane o pracownikach lub byłych pracownikach, u których stwierdzono chorobę zawodową (zmieniony § 4 ust. 3 znowelizowanego rozporządzenia).

Ponadto zmienione zostały wszystkie wzory dokumentacji medycznej dotyczącej chorób zawodowych. Mianowicie:

 • wzór zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej,
 • wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej do... (stosowany w razie skierowania wydawanego przez lekarza lub lekarza dentystę),
 • wzór skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej do... (stosowany w razie skierowania wydawanego przez państwowego inspektora sanitarnego),
 • wzór karty oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej,
 • wzór orzeczenia lekarskiego nr... o rozpoznaniu choroby zawodowej,
 • wzór orzeczenia lekarskiego nr... o braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej,
 • wzór decyzji nr... o stwierdzeniu choroby zawodowej,
 • wzór decyzji nr... o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej,
 • wzór karty stwierdzenia choroby zawodowej,
 • wzór zawiadomienia o skutkach choroby zawodowej.

Pamiętajcie jednak, że dokumentacja medyczna wystawiona według wzorów określonych w dotychczasowych przepisach zachowuje ważność.

Siemiątkowski Przemysław

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24267 )
Array ( [docId] => 24267 )