Ochronniki oczu dla pracowników z wadą wzroku

Data: 14-02-2014 r.

Ochronniki oczu należą do środków ochrony indywidualnej bezpośrednio chroniących oczy użytkownika przed narażeniem na czynniki niebezpieczne i szkodliwe czy uciążliwe i mają charakter ochrony biernej.

Stosuje się je wówczas, gdy:

 
 • źródło narażenia nie może być usunięte lub

 • nie mogą być zastosowane skuteczne środki ochrony zbiorowej.

Środki ochrony indywidualnej oczu należy dobierać w sposób eliminujący ryzyko uszkodzenia oka lub zmniejszający to ryzyko do najniższego, możliwego do osiągnięcia w danych warunkach, poziomu, a także w sytuacjach wymaganej poprawy komfortu pracy i ograniczenia jej uciążliwości.

Zagrożenie może być spowodowane jednocześnie przez więcej niż jeden czynnik niebezpieczny. Dlatego też należy tak dobierać środki ochrony oczu, by były jednocześnie skuteczne dla wszystkich możliwych do wystąpienia czynników niebezpiecznych na stanowisku pracy.

Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony oczu powinny:

 • skutecznie chronić przed występującymi czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi,
 • być dostosowane do warunków panujących na stanowisku pracy, na którym mają być stosowane,
 • być odpowiednie do wykonywania czynności określonych dla danego pracownika,
 • być tak dobrane, aby stosowanie ich nie powodowało szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika,
 • być ergonomiczne, z uwzględnieniem cech antropologicznych i stanu zdrowia pracownika,
 • zapewniać możliwość regulacji w celu dopasowania do cech indywidualnych użytkownika,
 • umożliwiać równoczesne stosowanie z innymi środkami ochrony indywidualnej bez zmniejszenia funkcji ochronnych lub użytkowych,
 • spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących środków ochrony indywidualnej.

  Muszą one posiadać:
  • sposób regulacji uniemożliwiający ustawienie nieprawidłowych parametrów regulacji dokonujących się bez wiedzy użytkownika w przewidywanych warunkach używania tych środków;
  • wentylację ograniczającąwydzielanie się potu podczas używania środków ochrony oczu (oraz twarzy), środki te powinny być właściwie wentylowane, na tyle, na ile jest to możliwe;
  Jeżeli przeznaczanie środka ochrony wyklucza możliwość wentylacji, środki te powinny być wyposażone w układy do wchłaniania potu.
  • zminimalizowane ograniczenia pola widzenia, natomiast stopień optycznej neutralności wizjerów, znajdujących się w środkach ochrony indywidualnej, powinien być dostosowany do wykonywanych przez użytkownika precyzyjnych i długotrwałych czynności, a jeżeli to konieczne, powinny być wyposażone w środki przeciwdziałające zaparowywaniu wizjerów;
  • możliwość dostosowania do noszenia ich wraz z okularami lub szkłami kontaktowymi, jeżeli są one przeznaczone dla użytkowników wymagających korekcji wzroku. Wymiary ochronnika oczu powinny być dostosowane do cech indywidualnych użytkownika albo mieć taki system regulacji, by można je dopasować do każdej osoby.
  • odpowiednią wytrzymałość,powyżej której ich części składowe będą ulegały oderwaniu, jeżeli przewidywane warunki używania środków ochrony wskazują na ryzyko ich zahaczenia przez poruszające się przedmioty, powodując tym samym niebezpieczeństwo dla ich użytkownika;
  • części składowe środków ochrony, te które mogą być regulowane, odłączane lub wymieniane przez użytkownika zaprojektowane i wytwarzane w taki sposób, aby czynności te mogły być wykonane bez użycia narzędzi.


  Lesław Zieliński
  , były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

  pobierz

  5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

  pobierz

  Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33800 )
  Array ( [docId] => 33800 )