Do jakiej grupy szkoleniowej z zakresu bhp zakwalifikować kierownika?

Kategoria: Szkolenie BHP
Autor: Kinga Grodzicka-Lisek
Data: 20-03-2020 r.

Do której grupy szkoleniowej zakwalifikować kierownika hali sportowej? To pracownik administracyjno-biurowy, w związku z tym czy można go zwolnić ze szkoleń okresowych bhp, czy może jednak powinien odbyć szkolenie dla pracodawców i osób kierujących pracownikami?

Osobą zatrudnioną na stanowisku kierownik hali sportowej, należy poddać szkoleniu okresowemu bhp. Pracownik na takim stanowisku powinien być zakwalifikowany na szkolenie bhp dla grupy pracodawców i osób kierujących pracownikami.

Rozstrzygając wątpliwościodnośnie przydzielenia pracownika do odpowiedniej grupy na szkolenie okresowe bhp, niezbędne jest szczegółowe przeanalizowanie ramowych programów szkoleń. Zawarte są one w częściach III-VIII załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp. Konieczne jest również skonfrontowanie wymogów ramowych programów z wiedzą o rodzaju i warunkach wykonywania prac na danym stanowisku.

Warto również odwołać się do stanowiska Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy, w którym wskazuje, że „kierownik komórki organizacyjnej zakładu pracy powinien odbywać szkolenie okresowe według szczegółowego programu opracowanego na podstawie ramowego programu szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami. Program ten (szczegółowy) powinien być dostosowany do rodzajów i warunków prac wykonywanych przez tego kierownika.(…)”

Zwracam również uwagę, że nie każda osoba zatrudniona na stanowisku z grupy administracyjno-biurowych, mimo spełnienia wymagań określonych w przepisach może zostać zwolniona ze szkoleń okresowych bhp.

   W myśl przepis szkolenie okresowe pracownika administracyjno-biurowego nie jest wymagane w przypadku gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka, o której mowa w art. 226 pkt 1 kp, wynika, że jest to konieczne (art. 237§ 2Kodeksu pracy).

Choć dyrektor czy kierownik wykonują pracę w biurze to w żadnym razie nie jest to równoznaczne z przyjęciem, że są to osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjno-biurowych. Niestety nie mają tu zastosowania przepisy o możliwych odstępstwach od szkoleń okresowych.

Proszę zwrócić uwagę na treść § 14 rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp, który zawiera katalog osób i pracowników podlegających formalnie szkoleniom okresowym. Zaliczają się do nich:

  • pracodawcy,

  • osoby zarządzające,

  • pracownicy na stanowiskach robotniczych,

  • pracownicy inżynieryjno-techniczni,

  • pracownicy służby bhp,

  • pracownicy administracyjno-biurowi.

Przywołany przepis zawiera wyraźny podział osób oraz pracowników, którzy podlegają szkoleniom okresowym bhp. Wynika z niego, iż niezależnie od tego czy pracodawca, kierownik czy główny konstruktor będzie wykonywał pracę w biurze – w żadnym razie nie jest pracownikiem administracyjno-biurowym na gruncie podziału grup szkoleniowych w zakresie bhp.

Kinga Grodzicka-Lisek prawnik

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41122 )
Array ( [docId] => 41122 )