Formy szkoleń bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 22-11-2012 r.

Ramowe programy szkolenia bhp zawierają wskazania zróżnicowane w zależności od kategorii szkolonych, dotyczące sposobów organizacji szkolenia, w tym dopuszczalnych jego form, metod prowadzenia zajęć i stosowania odpowiednich środków dydaktycznych.

Szkolenie BHP może być prowadzone w formach:

 • Instruktażu BHP – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 2 godz. lekcyjne, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy oraz zachowania się w firmie zgodnie z przepisami i zasadami BHP,
 • kursu – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 15 godz. lekcyjnych, składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy oraz umiejętności w zakresie BHP,
 • samokształcenia kierowanego – forma szkolenia umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP, na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora, w szczególności przy zastosowaniu poczty lub Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców,
 • seminarium – forma szkolenia o czasie nie krótszym niż 5 godz. lekcyjnych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie BHP.

Samokształcenie kierowane

Programy szkolenia BHP dopuszczają możliwość prowadzenia szkolenia okresowego BHP w formie samokształcenia kierowanego. Taka forma szkolenia BHP jest wykluczona w stosunku do pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego jest bardzo podobne do studiów zaocznych. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe, w tym:

 • program szkolenia,
 • przepisy prawne,
 • zestawy pytań kontrolnych,
 • tematy prac kontrolnych,

i opierając się na tych materiałach, prowadzą samokształcenie w celu przyswojenia sobie wiedzy w nich zawartej.

Program samokształcenia kierowanego powinien przewidywać odpowiednią liczbę godzin w zależności od grupy pracowniczej, na konsultacje dla nich, które powinny być prowadzone przez osoby o wysokich kwalifikacjach odpowiadających problematyce szkolenia.

Szkolenie BHP w formie samokształcenia kierowanego powinno zostać zakończone egzaminem sprawdzającym.

Samokształcenie kierowane dla wielu pracodawców i osób kierujących pracownikami (np. ze względu na trudności w oderwaniu od pracy w celu skierowania ich na kurs BHP lub seminarium) może się okazać przystępną, a często jedyną możliwą formą szkolenia, gdyż:

 • odpowiednio zorganizowane powinno przynieść maksymalne efekty przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych,
 • powoduje znacznie mniejsze zakłócenia w pracy w wyniku nieodrywania od niej zainteresowanych,
 • umożliwia lepsze łączenie szkolenia teoretycznego z praktycznym wykorzystaniem wiedzy i umiejętności nabywanych w czasie szkolenia,
 • umożliwia ukierunkowanie tematyki szkolenia na specyficzne zagadnienia BHP charakterystyczne dla danego zakładu pracy.

Organizator szkolenia BHP w formie samokształcenia kierowanego powinien zapewnić jego uczestnikom materiały pomocnicze (np. skrypty, przepisy prawne, pytania kontrolne, ćwiczenia itp.), które mają na celu umożliwić im opanowanie wiedzy oraz umiejętności przewidzianych w programie.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.)

Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem

Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Świeboda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24308 )
Array ( [docId] => 24308 )